Virkon™ H

Väldokumenterat desinfektionsmedel som är effektivt mot virus, mykoplasma, bakterier och svamp.

Desinfektion Växthus

Virussjukdomar angriper växter, likaväl som människor och djur. Även insekter, svampar och bakterier kan bli virusinfekterade och troligtvis kan alla organismer drabbas av virus. Ytor och utrustning i byggnader, såsom växthus och matlagringsanläggningar, kan bära på smittsamma organismer som kan påverka hälsan hos personal som arbetar inom dem och spridas till andra områden där de kan förorena lagrat material, inklusive livsmedel som frukt, grönsaker och djur som utfodras. Den viktigaste åtgärden mot virussmitta är att se till att virus aldrig kommer in i odlingen. Därför är ett friskt utgångsmaterial det primära.Man måste alltid ha i åtanke hur lätt virus kan spridas med handkontakt eller redskap. Det är också viktigt att komma ihåg att det tar tid innan symtom visar sig på smittade plantor och att många förblir latent infekterade.

Bygga biosäkerhet och hygien i växhusodlingar

Biosäkerhet innebär ”god hygienpraxis” för terminal och kontinuerlig rengöring och desinfektion av alla byggnadsytor, rörlig utrustning, skor, fordon och verktyg. Genomförandet av bästa praxis för biosäkerhetshygien kommer att bidra till att minska riskerna från att smittsamma organismer introduceras i en given arbetsmiljö, bidra till att förhindra spridning av sjukdomsframkallande patogener mellan personal och deras införande i näringskedjan. Detta ger en säkrare och mer biosäker arbetsmiljö och kvalitativt produktionsresultat.

Virkon™ H – investering för god hygien i växthusodling

Virkon™ H – den optimala desinfektionslösningen för att bygga biosäkerhet och hygien.
  • Bredspektrumeffektivitet
  • Applikationsmångsidighet
  • Bra miljöprofil
  • Lämplig för användning i ekologisk odling
Virkon™H är dokumenterat effektiv mot en lång rad bakterier och virus som angriper växter, samt mot mögelsvampar, så som exempelvis Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV), Potatisvirus Y (PVY), Botrytis cinerea (Grey Mold) m.fl. För komplett virus-, bakterie- och svamplist, se dokumentation.

Kontinuerligt desinfektionsprogram för växthus

Vid beskärning: Rengör och desinficera sax, kniv och andra verktyg ofta.
Anordna stövelbad vid ingången till varje växthus.
Se till att fordon får hjulen desinficerade.
Håll växthusens omgivningar rena och desinficera regelbundet om det är möjligt.
Tvätta överdragskläderna ofta och låt dem torka utomhus. Tobaksmosaikvirus kan överleva i åratal i smutsiga kläder som förvaras på mörka platser
Rök inte! Tobaksprodukter kan innehålla Tobaksmosaikvirus (TMV).
Prydnadsväxter som vin, fikon och oleander m.fl. kan ge skydd för insekter, nematoder och andra sjukdomsframkallande organismer. Undvik därför att ha sådana växter i växthus där det även odlas grönsaker.
OBS! Känsligt och skadat material eftersköljs.