Virkon™ S
Väldokumenterat desinfektionsmedel för djurhållning och jakt.

Kvarka hos häst

Kvarka är en bakteriell infektion hos häst. Hästarna får ofta en allvarlig och smärtsam luftvägssjukdom med variga bölder i huvudets och halsens lymfknutor. Kvarkautbrott rapporteras ständigt hos både hästar i Sverige och andra länder. Den är anmälningspliktig och ställer till stora bekymmer för både hästar och hästägare. Hela stallet påverkats då sjukdomen är mycket smittsam och hela stallet behövs isoleras. God hygien, rengöring och desinfektion är väsentlig för att hindra smittspridning i drabbade stall men även för att förebygga att din häst smittas.

Bakterien och smittvägar

Kvarka är en infektionssjukdom som orsakas av bakterien Streptoccocus equi. Bakterien finns i den smittade hästens nässekret, svalg och i varet från spruckna lymfknutor. Bakterien sprids genom de små sekretpartiklar som utsöndras när hästen nyser eller hostar och landar på miljön runt omkring.

Kvarkar är alltså ingen luftburen smitta utan en så kallad kontaktsmitta. Smittan kan spridas direkt mellan en sjuk häst och en frisk (exempelvis genom att de hälsar på varandra i stallet eller hagen) eller indirekt via exempelvis inredning, utrustning och personer som varit i kontakt med den sjuka hästen (exempelvis via händer, kläder, krubbor, vattenhoar och bremsar).

Symtom

De klassiska symtomen vid kvarka är:

 •  Feber (< 38,5 Co)
 • Nedsatt allmäntillstånd
 • Hosta
 • Näsflöde (ofta gult och tjockt)
 • Svullna och ömma lymfknutor mellan ganascherna samt på hästens hals

Vissa hästar får endast mycket lindriga symtom likt vilken förkylning som helst. Det finns även så kallade tysta smittobärare. Alltså hästar som inte har några symtom men som fortfarande kan smitta andra hästar.
På allvarligt sjuka hästar kan lymfknutorna spricka, vilket är smärtsamt och trycker på luftrören. Det kan ge symtom så som sänkt foderlust, sväljningssvårigheter och missljud. I svårare fall kan hästen även få stora andningssvårigheter.

Smittade hästar riskerar även att få allvarliga följdsjukdomar så som exempelvis lunginflammation och ”kastad kvarka” (bakterierna har spridit sig till resten av kroppen och orsakat bölder i inre organ, i värsta fall kan tillståndet leda till döden).

Inkubationstiden är 3-14 dagar. Bakterien utsöndras 24-48 timmar efter första febertopp. Hästar som inte längre har symtom kan ändå utsöndra bakterien i ytterligare 2-3 veckor, ibland längre.

Behandling

Det viktigaste vid kvarka är långvarig vila, med understödjande behandling så som vätsketerapi, febernedsättande- och smärtlindrande medicin. Eventuellt kan mogna bölder behöva dräneras som inte spricker spontant. Antibiotika behövs i regel inte.

Prognosen är god. De flesta hästar blir helt friska. Många hästar kan dock vara trötta efter sin sjukdomsperiod och flera veckors långsam upptrappning behövs.

Minimera smittspridningen

Vid misstanke om kvarka ska sjuka hästar omedelbart isoleras från friska hästar för att minimera spridningen. Eftersom insjuknade hästar vanligtvis inte utsöndrar kvarkabakterier till omgivningen de första 24-48 timmarna finns en viss chans att begränsa omfattningen av utbrottet i ett tidigt skede.

Kontakta veterinär för undersökning och provtagning. Veterinären bedömer vilka åtgärder som behöver vidtas. Misstänker veterinären kvarka ska länsveterinär kontaktas och hela stallet isoleras. Prover tas.

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, rekommenderar vid kvarka att stallet isoleras i 4-6 veckor efter att den sista sjuka hästen blivit symtomfri. För större hästverksamheter så som ridskolor kan följderna vid ett kvarautbrott därför bli förödande.

 • Förutom isolering krävs en rad skärpta rutiner för att minimera den indirekta smittspridningen. Exempel på dessa är:
 • Minimera personer som är i kontakt med de sjuka hästarna
 • Noggrann handhygien
 • Använd separata kläder, skor och utrustning vid hantering av sjuka hästar
 • Desinficera alla redskap som varit i kontakt med sjuka hästar. Även hästtransporter som använts för att transportera sjuka eller misstänkt smittade hästar ska rengöras väl och desinficeras.

Sanering

När de sista hästarna tillfrisknas ska en noggrann rengöring och desinfektion göras av allt som varit i kontakt med de sjuka hästarna så som exempelvis stallinredning, redskap, kärl för vatten och foder.
Det är viktigt att rengöra alla ytor noga innan man desinficerar. Annars riskerar man att bakterien överlever, undangömda och skyddade av smutsen.

Tips vid rengöring av stall
1. Ta bort all flyttbar utrustning, Dessa behövs även rengöras och desinficeras
2. Ta bort strö, gödsel och dylikt. Ströbädd kan brännas upp eller grävas ner i gödselstacken.
3. Rengör och försegla elektriska installationer.
4. Blötlägg med vatten och rengöringsmedel.
5. Tvätta med högtryckstvätt (bäst) alternativt tvätta/skura manuellt
6. Låt ytorna torka

När stallet rengjorts och torkat är det dags att desinficera. Tips:
1. Blanda Virkon™ S enligt instruktioner för en 1%-lösning. Hur mycket lösning du behöver beror på hur stor ytan är. Det går åt 200 ml Virkon™ S per kvadratmeter.
2. Använd ryggspruta eller högtryckstvätt. Var speciellt noga i hörnor, sprickor, fogar och material som kan innehålla smittämne, till exempel trä och betong.
3. Börja behandla högt och arbeta neråt väggarna mot golvet. Vid transportfordon rekommenderas börja utifrån och in.
4. Skölj av mjuka metaller och andra ömtåliga material (ex krubbor, vattenkoppor och hinkar) med rent vatten efter Virkon™ har verkat i 10 minuter
5. Låt ytorna torka innan utrustningen ställs tillbaka.
Läs mer om råd för isolering och rengöring vid smittsamma sjukdomar hos häst hos SVA här.

Förebyggande rutiner

Det är viktigt att ha rutiner för att förebygga att ens häst/stall drabbas av en smittsam sjukdom. Några råd på rutiner när det kommer till att undvika kvarka är:

 • Isolera nya hästar
 • Ha ett mottagningsstall där nya hästar kan stå, helst i 3 veckor (minst 2). Kontrollera dagligen hälsostatus och temperatur. Använd separata kläder och utrustning, ha god handhygien m.m.
 • Om hästen inte visar några tecken på smittsam sjukdom under isoleringen är risken liten att den ska föra med sig smitta in i stallet.
 • Yngre hästar är känsligare för infektioner så som kvarka då deras immunförsvar inte är lika utvecklat. Håll dessa avskilt från tävlingshästar eller hästar som reser mycket.
 • Håll rent i stallet – skapa tydliga rutiner för rengöring och desinfektion. Genomför stallrengöring i tömda stall minst 1 ggr/år.
 • Rengör hästtransport regelbundet framför allt efter tävlingar
 • Ha god handhygien

Virkon™S är ett desinfektionsmedel med dokumenterad effekt mot Streptoccocus equi. Virkon™ S är skonsam att använda för både människor, djur och miljö samt effektiv i olika temperaturer. Den kan användas till desinfektion av exempelvis stall, verktyg, hästtransport, stövlar och utrustning. Detta gör Virkon™ S till det ultimata valet av desinfektionsmedel för kvarka och andra bakterier, virus och svampar som kan orsaka sjukdom hos din häst.