Virkon™ S

Väldokumenterat desinfektionsmedel för djurhållning och jakt.

Kan användas till bland annat:
 • Ytdesinfektion
 • Desinfektion av utrustning
 • Desinfektion av transport & fordon
 • Desinficerande stövelbad
 • Luftdesinfektion i stallar & foderlager
 • Desinfektion av vattenledningar och dricksvatten
 • Desinfektion av djur

Dödar alla kända virus, bakterier och svampar

Virkon™ S är ett patenterat biologiskt nedbrytbart desinfektionsmedel med brett spektrum som är effektivt för att motverka virus- och bakteriesjukdomar, svamp och sporer. Produkten passar inom jord-, lant och skogsbruk i både förebyggande syfte och som desinfektion vid utbrott av smitta. Upplöst i vatten är Virkon™ S helt riskfri att använda för både människor och djur.

Passar alla verksamheter inom djurhållning och jakt

Virkon™ S finns i både pulver- och tablettform och säljs i olika storlekar för att passa både små och stora verksamheter. Produkten kan användas för desinfektion av djurstallar, kläckerier, djurkliniker, fordon, all form av utrustning och till och med direkt på djur. Den är också lämplig att använda i dricksvatten och för luftdesinfektion. Virkon™ S är eko-certifieriat enligt förordning (EG) nr 834/2007 och passar därför även i ekologisk produktion.

 

Så gör du:

 • Mindre verksamheter: Lös upp tablett i sprayflaska och desinficera t ex undersökningsbord, hund- katt- eller fågelburar, verktyg eller annan utrustning.
 • Större verksamheter: Lös upp pulver i vatten och spruta med ryggspruta, högtryckstvätt med lågt tryck eller annan lämplig utrustning på det som ska desinficeras.

Kraftfullt smittskydd utan resistensutveckling – så fungerar det

Virkon™ S verkar genom att tränga in i mikroorganismerna och förstöra cellmembranen. Detta medför en mycket effektiv och kontrollerad desinfektion och förhindrar att organismerna utvecklar resistens mot produkten. Regelbunden användning ger ett effektivt skydd mot bland annat afrikansk svinpest, adenovirus, E. coli, salmonella och MRSA. Läs mer om hur Virkon™ S fungerar under dokumentation.

Snabbfakta Virkon™ S

 • Bredspektrumseffekt.
 • Effekt på alla 18 kända virusfamiljer.
 • Snabbverkande, 5–30 minuter.
 • Effektiv även vid låg temperatur (+4°C).
 • Hög säkerhet för människor, djur och miljö.

Djurägares ansvar för att förhindra smittspridning

Sedan en regelskärpning 2021 har djurägare i samtliga EU-länder ett större ansvar över hur djuren mår och ska arbeta förebyggande med att:
 • Förhindra att egna eller andras djur blir sjuka
 • Förhindra att föra smitta vidare från egna till andra djur
 • Tidigt upptäcka sjukdomar
Läs mer om djurhälsoförordningen här.

Användningsområden