Virkon™ S

Väldokumenterat desinfektionsmedel för djurhållning och jakt.

Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest (ASF) är en mycket smittsam virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Dödligheten bland djur som smittats är hög vilket leder till betydande ekonomiska konsekvenser för grisindustrin och livsmedelsproduktionen. Det är därför avgörande att förhindra och förebygga smittspridning.

Plågsamt sjukdomsförlopp

Afrikansk svinpest är inte bara extremt smittsam, den är också plågsam för grisen med ett aggressivt sjukdomsförlopp. Sjukdomen börjar vanligtvis med hög feber som följs av upphörd foderlust och nedsatt allmäntillstånd. Dräktiga suggor kastar vanligen fostren på ett tidigt stadium. Djurets hud blir ofta blåaktigt missfärgad på delar av kroppen, och gången blir ostadig och okoordinerad. Andra vanliga symtom är andningssvårigheter, rinnande ögon, kräkningar, diarré samt blödningar från mun och ändtarm. Smittade djur dör vanligen inom fem till tio dagar.

Så smittar ASF

Afrikansk svinpest smittar inte andra djur än grisar och vildsvin. Hundar, katter, marsvin, hästar och andra vanliga husdjur kan inte smittas, inte heller andra lantbruksdjur som nötkreatur, får, fjäderfä och getter. Människor smittas inte heller men kan vara smittbärare.

Viruset sprids på tre olika sätt:
 • Genom direktkontakt med inte bara infekterade levande eller döda djur, utan också deras kroppsvätskor och avfall.

 • Indirekt via exempelvis kläder, bilar, redskap och foder.

 • Via animaliska livsmedel. Viruset kan nämligen överleva långa perioder i fryst kött, icke värmebehandlade produkter och i torkade eller saltade produkter, exempelvis korv. Det är därför förbjudet att utfodra både tama grisar och vildsvin med matavfall. Ta inte heller med dig köttprodukter hem från ett land där svinpest förekommer.

Så gör du om du utsatts för smitta

Smittämnet finns i blod och andra vätskor från döda vildsvin och tamgrisar, och kan finnas på marken runt ett kadaver. För dig som till exempel jagar och misstänker att du kommit i kontakt med smitta finns några effektiva åtgärder.

 • Stövlar tvättas helt rena från jord och smuts med vatten, diskmedel eller såpa och borste. Doppa eller spraya sedan stövlarna med desinfektionsmedel i normal brukskoncentration.

 • Kläder tvättas i maskin vid 60°. Om detta inte är möjligt rengörs kläderna för hand på samma sätt som stövlarna. Alternativt läggs kläderna i bastu i minst 60° i 30 minuter.

 • Hundar som deltagit i sök badas och schamponeras med hundschampo. Halsband, koppel och annan utrustning tvättas med vatten, diskmedel eller såpa och doppas eller sprayas därefter med desinfektionsmedel.

Förebyggande åtgärder för att förhindra smitta

För grisbesättningar är det viktigt att upprätthålla ett gott smittskydd för att förhindra att afrikansk svinpest kommer in i besättningen. Ett gott smittskydd omfattar

 • att bara tillåta nödvändiga besök,

 • att personal och besökare inte har vistats utomlands eller i områden med afrikansk svinpest de senaste fem dygnen,

 • att besökare förses med besättningsegna skyddskläder och skor samt ges möjlighet till handtvätt och desinfektion före inträde i besättningen,

 • att regelbundet desinficera stallar och utrustning med effektivt desinfektionsmedel,

 • att se till att vildsvin eller andra skadedjur såsom småfåglar eller gnagare inte kommer i kontakt med besättningens grisar, foder eller strö.

Om du hittar ett dött vildsvin

Alla som träffar på ett vildsvinskadaver i skog eller mark uppmanas att rapportera in fyndet till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, via rapporteravilt.sva.se.

 

Läs mer om desinfektion och förebyggande åtgärder