Virkon™ S

Väldokumenterat desinfektionsmedel som är effektivt mot virus, mykoplasma, bakterier och svamp.

Förebygg sjukdomar och smitta hos grisar

Friska djur är en förutsättning för lönsam animalieproduktion och en god stallhygien är en förutsättning för friska djur. En noggrann rengöring med efterföljande desinfektion är därför en viktig parameter för en välfungerande grisproduktion. Vi kan erbjuda dig väl beprövade desinfektionsprodukter som hjälper dig att sänka smittrycket i dina stallar. Virkon™ S är oöverträffat när det gäller bekämpning av virus och bakterier hos gris och vildsvin. Sammansättningen är unik med dokumenterad effekt ända ned till en temperatur på 0 grader.

Smittsäkra gårdar och grisbesättningar med Virkon™ S

Genom att inte enbart fokusera på ett enskilt smittämne, utan jobbar istället med att bryta smittvägar generellt så förebyggs och minskas risken för att smitta förs in till grisgårdar, sprids inom gårdarna och från dessa. Förebyggande smittskyddsarbete omfattar kontrollpunkter för bl.a. inköp och försäljning av djur, smittskydd och hygienprogram inom gården, kontakt med andra besättningar, samt smittskyddsamråd innan ombyggnation.

Virkon™ S kan t.ex. användas till
 • desinfektion av stallar och utomhusytor
 • desinfektion av inventarier, utrustning och verktyg
 • desinfektion av rörsystem och dricksvatten
 • desinfektion av foderanläggningar och fodersilos
 • luftdesinfektion
 • desinfektion av fordon, t.ex. lastbilar och hjulbad
 • desinfektion av leveransrum och kadaverplatser
Virkon™S är verksamt mot bl.a. följande sjukdomsframkallande organismer
 • MRSA & Afrikansk svinpest
 • Escherichia coli (Colidiarré & Ödemsjuka)
 • Parvovirus (Porcin parvovirus)
 • Porcint circovirus (PMWS)
 • PRRS-virus, Arteritvirus
 • Brachyspira hyodysenteriae (Svindysenteri)
 • Lawsonia intracellularis + Brachyspira pilocicoli (Kronisk tarminfektion)
 • Erysipelothrix rhusiopathiae (Rödsjuka)
 • Pasteurella multocida (Nyssjuka)
 • Salmonella typhimurium, multiresistant salmonella
 • Haemophilus, pasteurella haemolytica, pasteurella somnus (lustvägssjukdom) m.fl.