Virkon™ H

Väldokumenterat desinfektionsmedel som är effektivt mot virus, mykoplasma, bakterier och svamp.

Potatisvirus Y (PVY)

PVY är ett växtvirus som tillhör virusfamiljen Potyviridae, och är den mest betydelsefulla virussjukdomen på potatis i Sverige och många andra europeiska länder inom jordbruket. Viruset orsakar krussjuka hos potatisväxter och då främst potatis, men kan även infektera andra potatisväxter som exempelvis tomat och spansk peppar. PVY sprids primärt av bladlöss och sjukdomen leder till hämmad tillväxt hos plantorna som i sin tur leder till skördeförluster. En annan anledning till ökad oro är att vissa av de nya stammarna av PNY kan orsaka potatisknölnekrotisk ringspot-sjukdom (PTNRD). PTNRD skapar sjunkna eller nekrotiska ringar på knölytan som kan sträcka sig in i köttet.

Hur man identifierar PVY

Vid en primär symptom, uppträder symptomen samma år som smittan har skett. Ett karakteristiskt symptom på PVY-infektioner involverar en gul eller ljusgrön fläck av bladvävnader – även känd som mosaik. Milda symtom kan vara svåra att identifiera och i vissa fall obefintliga vilket gör sjukdomen svår att upptäcka. Sekundära symptom (som sprids via utsädet till nästa års generation) är tydligare och enklare att upptäcka. Plantorna som är smittade blir kraftigt mindre och blekare än friska plantor. Bladen får en kraftig mosaikfärgskiftning och bladen blir tydligt rynkiga, varav sjukdomsnamnet krussjuka. Dessutom kan knölarna i vissa fall också få symptom. Vid symptom uppträder nekrotiska fläckar ytligt på knölen.
För att effektivast kunna bekämpa PVY så måste man indirekt bekämpa bladlössen i förebyggande syfte eftersom viruset sprids på ett icke-persistent sätt. God hygien i form av rutinmässig rengöring och desinfektion är avgörande för ett bra smittskydd. Detta innfattar desinfektion av alla byggnadsytor, rörlig utrustning, skor, fordon och verktyg. Genomförandet av bästa praxis för biosäkerhetshygien kommer att bidra till att minska riskerna från att smittsamma organismer introduceras i en given arbetsmiljö, bidra till att förhindra spridning av sjukdomsframkallande patogener mellan personal och deras införande i näringskedjan.

Bygg smittskydd och biosäkerhet med Virkon™ H desinfektionsmedel

Virkon™ H kan användas för att desinficera lagerrummet, lådor, sorteringsanläggning och transportband efter grundlig rengöring. Vid mycket högt infektionstryck av Erwina carotovora subsp. atroseptica och olika lagringssvampar – groddbränna, Fusariumröta och Phomaröta – kan det krävas upp till 5 %-ig Virkon™ H-lösning för att uppnå bästa effekt.