Virkon™ S

Virkon™S 1-procentig lösning

Till desinficering av djurstallar, kläckerier, djurkliniker, ytor, fordon, stövelbad samt desinficering av redskap och mindre objekt m.m.
Virkon™S späds ut med 100 g/10 l vatten i lämplig behållare. VIKTIGT! Använd kallt eller ljummet vatten, max 35 grader. Behållaren får inte ha ett tättslutande lock, eftersom lösningen utvecklar ett övertryck. Lösningen kan hålla sig i 5-6 dagar. När den rosa färgen försvinner har effekten avtagit, och en ny lösning ska blandas.

Mängden Virkon™ S i olika vattenmängder:

50g

5 liter vatten

ger en brukslösning på: 1 %

100g

10 liter vatten

ger en brukslösning på: 1 %

1 kg

100 liter vatten

ger en brukslösning på: 1 %

5 kg

500 liter vatten

ger en brukslösning på: 1 %

10 kg

1.000 liter vatten

ger en brukslösning på: 1 %

Lösning för desinficering av stall med högtrycksspruta:
Späd ut till 1-procentig lösning enligt ovanstående, direkt i en palltank eller annan större behållare. Använd ca 200 ml per m2. Anslut högtryckssprutan till palltanken eller behållaren och tillsätt inte ytterligare vatten.

Desinficering av fordon och hjul:
Utifrån kommande fordon med djur och foder bör desinficeras med hjälp av hjulbad eller högtryckstvätt. Under kalla perioder kan glykol blandas i lösningen, så att fryspunkten blir lägre. Lösningen har effekt ända ned till fryspunkten.

Desinficering av redskap och mindre objekt:
Använd en 1-procentig brukslösning till exempelvis labbänkar, laboratorieutrustning, burar, striglar till djur, verktyg, tvätt av djur och foderskålar m.m. Kom ihåg att skölja av mjuka metaller och ömtåliga material med rent vatten efter ca tio minuter.
Vid ytterligare frågor gällande dosering och användning, kontakta Pharmaxim.

Inställning av medicinblandare/doseringsmätare på:

1%

ger en brukslösning på: 0,1%

2%

ger en brukslösning på: 0,2%

5%

ger en brukslösning på: 0,5%

10%

ger en brukslösning på: 1,0%