Nötkreatur

Virkon™ S är ett snabbverkande och effektivt desinfektionsmedel för sjukdomsförebyggande hygien och infektionsskydd.

Kan användas till bland annat:
 • Ytdesinfektion
 • Desinfektion av utrustning
 • Desinfektion av transport & fordon
 • Desinficerande stövelbad
 • Luftdesinfektion i stallar & foderlager
 • Desinfektion av vattenledningar och dricksvatten

Virkon™ S

Väldokumenterat desinfektionsmedel som är effektivt mot virus, mykoplasma, bakterier och svamp.

Nötkreatur

Desinfektion ska alltid inledas med en grundlig rengöring, eftersom organiska material, fett och biofilm minskar effekten av Virkon™S! Rengör och ta bort allt organiskt material, och tvätta med lämpligt rengöringsmedel före desinficering. Skölj gummi, plast och mjukmetaller efter avslutad desinfektion.

Virkon™ S är oöverträffat när det gäller att bekämpa virus och bakterier hos nötkreatur. Sammansättningen är unik och är dokumenterad effektiv ända ned till en temperatur på 0 grader.

Se doseringsvägledningar och smittskyddsplan under menypunkten Information. 

Använd Virkon™ S i stall med eller utan djur, samt i dricksvatten:

Virkon™S kan t.ex. användas till:

 • Desinficerande stövelbad
 • Desinfektion av stall
 • Desinfektion av inventarier, utrustning och verktyg
 • Desinfektion av rörsystem och dricksvatten
 • Desinfektion av foderanläggningar och fodersilos
 • Desinfektion av luft genom dimning
 • Desinfektion av fordon, t.ex. lastbilar och hjulbad
 • Desinfektion av leveransrum och kadaverplatser

Virkon™S är verksamt mot bl.a. följande sjukdomsframkallande organismer:

 • Escherichia coli, (kolibakterier och ödemsjuka) parvovirus, (porcint parvovirus)
 • (PMWS) PRRS-virus
 • Brachyspira pilocicoli, (kronisk tarminfektion)
 • Erysipelothrix rhusiopathiae, (rödsjuka), Pasteurella multocida, (nyssjuka)
 • Salmonella typhimurium, multiresistent Salmonella haemophilus, Pasteurella haemolytica, Pasteurella somnus (luftvägssjukdomar) och många fler.

Mer än 600 oberoende studier visar effekten av Virkon™S. Kontakta oss om du vill veta mer.

Dokumentation

Viruslista

Stövelbad

Hitta en återförsäljare