Doseringsvägledning vid användning av doseringsanläggning, medicinblandare, högtryckstvätt

Virkon™ S är ett snabbverkande och effektivt desinfektionsmedel för sjukdomsförebyggande hygien och infektionsskydd.

Kan användas till bland annat:
  • Ytdesinfektion
  • Desinfektion av utrustning
  • Desinfektion av transport & fordon
  • Desinficerande stövelbad
  • Luftdesinfektion i stallar & foderlager
  • Desinfektion av vattenledningar och dricksvatten

Virkon™ S

Väldokumenterat desinfektionsmedel som är effektivt mot virus, mykoplasma, bakterier och svamp.

Doseringsvägledning vid användning av doseringsanläggning, medicinblandare, högtryckstvätt

Virkon™S och Virkon™H2O kan användas som ett flytande desinficeringsmedel med doseringsanläggning, medicinblandare och högtryckstvätt. Pulvret kan också tillföras och lösas upp i vattnet i en huvudtank eller en palltank.

Steg 1: Koncentrerad stamlösning på 10 %:

Virkon™S eller Virkon™H2O löses upp i en förblandning/stamlösning med 1000 g/10 l vatten i lämplig behållare, t.ex. en 20-litersdunk. VIKTIGT! Använd ljummet vatten, maximalt 35 grader. Behållaren får inte ha tättslutande lock, eftersom lösningen utvecklar ett övertryck. Stamlösningen håller sig i maximalt två dagar.

Steg 2: Inställning av medicinblandare/doseringsmätare på:

1% ger en brukslösning på: 0,1%
2% ger en brukslösning på: 0,2%
5% ger en brukslösning på: 0,5%
10% ger en brukslösning på: 1,0%

Lösning för desinficering av stall med högtryckstvättare
Späd ut till 1-procentig lösning enligt ovanstående. Lösningen kan tillberedas direkt i en palltank eller i en annan större behållare (1 kg till 100 liter vatten). Använd ca 200 ml per m2 yta eller så mycket som krävs för att ytan ska bli helt våt.

Lösning för desinficering av dricksvatten
Använd en brukslösning på 0,1 % i dricksvattnet (1:1000 eller 1 g/liter vatten).

Lösning för desinficering av rör och borttagning av biofilm
Använd en brukslösning på 0,5 % i rören (1:200 eller 5 g/liter vatten).
Låt den verka i en timme innan den sköljs bort igen. Vid extra tjocka lager av biofilm används en brukslösning på 1 % (1:100 eller 10 g/liter vatten).

Praktisk vägledning för desinficering av dricksvatten med användning av medicinblandare Virkon™S eller Virkon™H2O löses upp i en stamlösning i lämplig behållare utan tättsittande lock. Doseringsanläggningen ställs in, och fem dagars kontinuerlig behandling bör utföras. Se till att medicinblandaren rymmer den mängd stamlösning som krävs för att lösningen ska räcka perioden ut.

Dokumentation

Viruslista

Stövelbad

Hitta en återförsäljare