Virkon™ S

Doseringsvägledning vid användning av doseringsanläggning, medicinblandare, högtryckstvätt

Virkon™S och Virkon™H kan på samma sätt användas som ett flytande desinficeringsmedel med doseringsanläggning, medicinblandare och högtryckstvätt. Pulvret kan också tillföras och lösas upp i vattnet i en huvudtank eller en palltank.

Koncentrerad stamlösning på 10 %:

Virkon™S eller Virkon™H löses upp i en förblandning/stamlösning med 1000 g/10 l vatten i lämplig behållare, t.ex. en 20-litersdunk. VIKTIGT! Använd ljummet vatten, maximalt 35 grader. Behållaren får inte ha tättslutande lock, eftersom lösningen utvecklar ett övertryck. Stamlösningen håller sig i maximalt två dagar.

Lösning för desinficering av stall med högtryckstvättare

Späd ut till 1-procentig lösning enligt ovanstående. Lösningen kan tillberedas direkt i en palltank eller i en annan större behållare (1 kg till 100 liter vatten). Använd ca 200 ml per m2 yta eller så mycket som krävs för att ytan ska bli helt våt.