Virkon™ S
Väldokumenterat desinfektionsmedel för djurhållning och jakt.

Ekvint herpesvirus-1 (EHV-1), Abortvirus

Herpesviruset EHV-1 är ett virus som förekommer i hela värden och de flesta hästar kommer drabbas av viruset någon gång i livet. Majoriteten av insjuknande hästar återhämtar sig, men prognosen är varierande beroende på form och dödsfall/avlivningar av djurskyddsjäl förekommer.

Symtom

Beroende på vilket organsystem som infekteras pratar man om tre former av EHV-1:

 • Luftvägsform – förkylningssymtom så som exempelvis feber, nedsatt aptit, ökat nosflöde och hosta. Hur påverkad hästen blir varierar.
 • Abortform – Ston som upplevs helt friska som plötsligt kastar fostret, oftast i den senare delen av dräktigheten
 • Neurologisk form – symtomen varierar från milda t.ex. vinglig gång, till mer allvarliga så som förlamning. Urinblåsan och penis kan vara påverkade och göra det svårt för hästen att kontrollera sin urinering.

Så sprids smittan

EHV-1 kan spridas genom noskontakt mellan hästar men även indirekt via luften, kontaminerade föremål och personer. Viruset utsöndras i miljontals i luften när hästen nyser eller hostar och kan på så sätt sprida sig i luften till andra hästar i samma stall eller närliggande hagar.

Vid abortformen är fostret, efterbörden och fostervätskor kraftig infekterade och kan sprida viruset i omgivningen. När ett drabbat sto kommer i brunst efter aborten kan hennes flytningar vara smittförande. Ston som kastat ska därför isoleras.

Så undviker du smittan

 • Isolera nya hästar och sätt alltid hästar från högriskgrupper i karantän.
 • Isolera hästar med symtom på smittsam sjukdom.
 • Vaccinera hästarna.
 • Håll rent i stallet – skapa tydliga rutiner för rengöring och desinfektion. Genomför stallrengöring i tömda stall minst 1 ggr/år.
 • Håll redskapen för foder åtskilda från andra redskap.
 • Rengör hästtransport regelbundet
 • Skydda dräktiga ston från stress – viruset kan ligga latent i kroppen och aktiveras när stoet blir stressat.
 • Välfungerade ventilation

Minska smittspridning

Vid konstaterade fall rekommenderas att det drabbade stallet isoleras tillsammans med en rad skärpta rutiner kring djurflöden, rengöring och desinfektion för att minimera smittspridningen. Ett enkelt sätt att minimera riskerna för att föra viruset med sig är att byta kläder mellan stall, samt att rengöra och desinficera stövlar, skor, ridhjälmar, handskar, spön och annan utrustning. Komplettera med att regelbundet använda handsprit vid kontakt med hästar.

Så dödar du EHV-1-viruset

Virkon™S är ett desinfektionsmedel med dokumenterad effekt mot EHV-1-viruset som är skonsam att använda för både människor, djur och miljö samt effektiv i olika temperaturer. Den kan användas till desinfektion av både stall, verktyg och hästtransport samt som en luftdesinfektion för att minska halten av smittförande mikroorganismer i luften. Detta gör Virkon™ S det ultimata valet av desinfektionsmedel för både EVH-1 och andra virus, bakterier och svampar som kan orsaka sjukdom hos din häst.

För att läsa mer om EVH-1 och aktuellt smittläge i landet besök SVAs (Sveriges veterinärmedicinska anstalt) hemsida:  https://www.sva.se/djurhalsa/djursjukdomar-a-o/virusabort-ehv-1-hos-hast/