Virkon™ S

Desinficera vattenledningssystem & vattentankar med Virkon™S

Vattenledningssystem och vattentankar brukar man säga bör rengöras ordentligt och desinficeras 2-4 gånger per år för att bibehålla ett fräscht och syrerikt dricksvatten. Virkon™S avlägsnar bakterier, svamp och andra skadliga mikroorganismer som växer på kärlets insida.

All desinfektion ska alltid föregås av noggrann rengöring!

1. Rengör – mycket viktigt att få bort t ex fetter.  Använd en stalltvätt som effektivt rengör fett. Fettet decimerar effekten av Virkon™ S.

2. Lufta ut/torka.

3. Desinficera.

4. Skölj känsliga material som t ex gummi, plast och inredning i galvade material.

5. Så här blandar du Virkon™S

Följ Virkon™S doseringsanvisningen för 1 %-ig brukslösning.

Desinfektion av vattenledningssystem

1. Stäng huvudkranen och töm hela vattensystemet.

2. Rengör vattentanken och hydroforen och ta bort bottenavfall och beläggningar.

3. Fyll hela tanken med vatten och tillsätt därefter Virkon™S-pulver till en 0,5-1%-it lösning. Låt lösningen stå i 30 minuter.

4. Skölj genom systemet med rent vatten och fyll därefter upp hela systemet med rent vatten.

5. Kontrollera att munstycken, kranar etc inte har slammats igen av smuts eller kalk.

6. Vid behov upprepas behandlingen tills rörledningarna är helt rena.

7. Djuren kan vara kvar i stallet medan desinfektion av vattenledningssystemet genomförs.

Desinficering av dricksvatten

Desinfektion av vatten bör ses som en tillfällig lösning och får pågå till dess att orsaken till den dåliga vattenkvaliteten har lokaliserats och åtgärdats.Om vattenkvaliteten är dålig kan doseringen ske kontinuerligt under en period tills smittkällan har åtgärdats. Virkon™S löses upp i en stamlösning i lämplig behållare utan tättsittande lock. En 0,1 %-ig Virkon™S-lösning används (1 kg Virkon™S pulver till 1000 liter vatten) och doseras via medicinblandare. Doseringsanläggningen ställs in, och 5 dagars kontinuerlig behandling bör utföras. Se till att medicinblandaren rymmer den mängd stamlösning som krävs för att lösningen ska räcka perioden ut.

Lösning för desinficering av rör och borttagning av biofilm

Använd en brukslösning på 0,5 % i rören (1:200 eller 5 g/liter vatten). Låt den verka i en timme innan den sköljs bort igen. Vid extra tjocka lager av biofilm används en brukslösning på 1 % (1:100 eller 10 g/liter vatten).

Djuren tar inte skada av att dricka Virkon™S-lösningen och tester har visat att köttet inte innehåller resthalter.

Vid frågor om dosering och användarvägledning, kontakta Pharmaxim.