Fjäderfä

Virkon™ S är ett snabbverkande och effektivt desinfektionsmedel för sjukdomsförebyggande hygien och infektionsskydd.

Kan användas till bland annat:
 • Ytdesinfektion
 • Desinfektion av utrustning
 • Desinfektion av transport & fordon
 • Desinficerande stövelbad
 • Luftdesinfektion i stallar & foderlager
 • Desinfektion av vattenledningar och dricksvatten

Virkon™ S

Väldokumenterat desinfektionsmedel som är effektivt mot virus, mykoplasma, bakterier och svamp.

Fjäderfä

Desinfektion ska alltid inledas med en grundlig rengöring, eftersom organiska material, fett och biofilm minskar effekten av Virkon™S! Rengör och ta bort allt organiskt material, och tvätta med lämpligt rengöringsmedel före desinficering. Skölj av gummi, plast och mjuka metaller efter avslutad desinfektion.

Virkon™ S är oöverträffat när det gäller bekämpning av virus och bakterier hos fjäderfä. Virkon S har effekt ända ned till en temperatur på 0 grader.

Till de viktigaste patogenerna hör:

 • Fågelinfluensa, H5N1 och H7N9 på under 1 minuts kontakt med Virkon™ S
 • Multiresistent salmonella
 • Gumboro
 • Campylobacter
 • Newcastlesjuka

Dokumentation

Viruslista

Stövelbad

Hitta en återförsäljare