Virkon™ S

Väldokumenterat desinfektionsmedel som är effektivt mot virus, mykoplasma, bakterier och svamp.

Utbrott av Newcastlesjuka i Helsingborgstrakten, Skåne län

Fågelsjukdomen newcastlesjuka har konstaterats på en gård med värphöns i Helsingborgstrakten, Skåne län. Jordbruksverket har infört restriktioner i området för att undvika smittspridning.

Smittskydd för höns och fjäderfä

Ett värphönsstall innehåller många djur under en lång sammanhållande period. Under produktionsperioden sker en successiv uppförökning av olika sorters bakterier och virus. God hygien med nogrann rengöring och desinfektion mellan omgångarna förebygger sjukdomar och minskar risken för produktionsstörningar i kommande ägg- och hönsomgång. Virkon™ S är oöverträffat när det gäller bekämpning av virus, bakterier och skadliga mikroorganismer hos höns, fjäderfä och äggproduktion.

Desinfektion av ägg

Alla ägg som ska till kläckning ska desinficeras för att förhindra att få in någon smitta på gården. Blanda 1 % Virkon S lösning i ljummet vatten och doppa äggen i lösningen (dvs ner i lösningen och upp igen direkt). OBS! Ska ej eftersköljas.

Virkon™S kan t.ex. användas till:
 • Desinfektion av hönsstall och burar
 • Desinfektion av ägg
 • Desinfektion av inventarier, utrustning och verktyg
 • Desinfektion av rörsystem och dricksvatten
 • Desinfektion av foderanläggningar och fodersilos
 • Desinfektion av luft genom dimning
 • Desinfektion av fordon, t.ex. lastbilar och hjulbad
 • Desinfektion av leveransrum och kadaverplatser
Virkon™S är verksamt mot bl.a. följande sjukdomsframkallande organismer:
 • Fågelinfluensa, H5N1 och H7N9
 • Multiresistent salmonella
 • Gumboro
 • Campylobacter
 • Newcastlesjuka