Virkon™ S

Väldokumenterat desinfektionsmedel som är effektivt mot virus, mykoplasma, bakterier och svamp.

Hur använder jag Virkon?

Virkon™S kan användas för att effektivt desinficera alla typer av djurstallar, djurkliniker, kennlar, kläckerier, fiskodlingar, foderfabriker, dricksvattensystem, lagerrum, transportmedel och lastbilar, stövlar, redskap, utrustning och mycket mer. Virkon™H är speciellt framtaget för desinfektion av byggnader och utrustning inom växtproduktion / växthusproduktion, samt lagrings- / lagringsutrymmen för exempelvis grönsaker och potatis.

Användning

Virkon ™ är lätt att använda. Pulvret löser sig lätt i vatten och den färdiga lösningen blir ljust rödfärgad då pulvret innehåller ett färgämne. När styrkan på den röda färgen avtar, minskar även Virkon™s desinfekterande verkan. Det är tecken på att du får slänga din lösning och blanda i hop en ny sats. En blandad lösning håller sig effektiv i 1 veckas tid i snitt.
Desinfektion skall föregås av rengöring och gärna gärna utföras på torra ytor. Ömtåliga ytor som mjuka metaller, plaster och gummi ska sköljas med vatten efter ca. 15 minuter efter avslutad desinfektion för att undvika bildning av vita fläckar efter upptorkning.