Användning

Virkon™ S är ett snabbverkande och effektivt desinfektionsmedel för sjukdomsförebyggande hygien och infektionsskydd.

Kan användas till bland annat:
  • Ytdesinfektion
  • Desinfektion av utrustning
  • Desinfektion av transport & fordon
  • Desinficerande stövelbad
  • Luftdesinfektion i stallar & foderlager
  • Desinfektion av vattenledningar och dricksvatten

Virkon™ S

Väldokumenterat rengörings- och desinfektionsmedel som är effektivt mot virus, mykoplasma, bakterier och svamp.

Användning

Meddelande angående Coronavirus och Virkon™S

Här kommer en sammanfattning om desinfektion mot Coronavirus:

Kan VirkonS användas som ytdesinfektion mot coronavirus?
Se fördjupande rapport här: Covid19_VirkonS

Kan djur få Coronavirus?
Coronavirus är välkänt hos både djur och människor.

Virkon™S er dokumenteret effektiv mod 5 coronavirusser; PEDV, TGEv, IBV Canine coronavirus og Feline Infectious Peritonitis.
https://we.tl/t-19L2nO1cOf

Mer relevant information:

Lista över virus och bakterier som avdödas redan i 0,5% koncentration av VirkonS.

Virkon S kan användas för att effektivt desinficera alla typer av djurstallar, djurkliniker, kennlar, kläckerier, fiskodlingar, foderfabriker, växthus, dricksvattensystem, lagerrum för grönsaker, transportvagnar, stövlar, redskap med mera.

Virkon S löses upp i vatten enligt doseringsanvisningen (se längre ner) och sprutas ut med ryggspruta, högtrycksspruta med lågt tryck eller annan lämplig utrustning. Desinfektion ska ske på rengjorda och helst torra ytor. Ömtåliga ytor som mjuka metaller, galvaniserat järn samt plast- och gummimattor ska sköljas med vatten efter ca 30 minuter.

Luftdesinfektion med hjälp av dimma (foggning)

När alla inventarier har satts på plats och stallet är klart att ta emot djuren kan desinfektionen kompletteras med dimmning (även kallad foggning) med Virkon S. Till dimmningsprocessen används speciellt anpassade dimmningsaggregat som kan tillverka en finfördelad dimma. Dimmningen kan däremot inte ersätta en ordentlig ytdesinfektion eftersom dimman inte genomfuktar alla ytor. Luftdesinfektionen kan utföras antingen som kalldimmning eller som varmdimmning. Efter ca 30 minuter kan nya djur sättas in i stallet.

Luftdesinfektion i stallar med djur

Desinfektion av luften i stallar med djur används främst under perioder då det förekommer luftvägssjukdomar. Syftet är att minska antalet smittämnen i luften. Dimmningen kan genomföras rutinmässigt ett antal gånger per dygn och kan utföras antingen med hjälp av en fast installerad dammbindningsanläggning eller med en finfördelad dimma från en ryggspruta.

Med Virkon S kan du också desinficera vattenledningssystem, blötfoderanläggningar, ägg, fodersilos, stövlar, hjul, hästtransportfordon, instrument, omgivningar, växthus, potatislager med mera.

Bruksanvisning för blandning av brukslösning

Dokumentation

Viruslista

Stövelbad

Hitta en återförsäljare