Virkon™ H

Väldokumenterat desinfektionsmedel som är effektivt mot virus, mykoplasma, bakterier och svamp.

Kan användas till bland annat:
 • Desinfektion av ytor
 • Desinfektion av verktyg och utrustning
 • Desinfektion av transportmedel och fordon
 • Desinfektionsmedel stövelbad
 • Luftdesinfektion i lager och bodar
 • Desinfektion av vattenförsörjningssystem

Virkon™ H – Desinfektionsmedel för Växthus

 • Lämpligt för användning i lagerutrymme och lantbruksbyggnader
 • Bredspektrumeffekt
 • Brett användningsområde
 • Skonsam mot miljön
 • Märkt med Europeisk ECOCert label
 • Virkon™ S och Virkon™ H har olika formuleringar

Virkon™ S och Virkon™ H har olika formuleringar.

På grund av skillnader i regulatoriska och tillämpningskrav mellan de distinkta användningsområdena mellan dessa produkter, är olika data nödvändiga och genererade specifikt för att stödja registrering av produkten i ECHA.

Virkon™ H är optimerad via data och är ett regleringspaket för hygien i PT 2-applikationen på trädgårdsmarknaden. Detta inkluderar förpackningar, effektivitetsrapporter, marknadsspecifika applikationer för vilka olika krav i PT2-användningsområden av Virkon™ H. Som ett resultat av detta hanteras denna produkt separat och de tekniska data som stöder Virkon™H anses vara specifika för denna produkt. Eftersom sådana uppgifter ingår i det individuella myndighetsgodkännandet i Echa, kan uppgifterna inte användas omväxlande.

Virkon™H är särskilt utvecklad för att använda i tomma växthus samt till verktyg och redskap för trädgårdsodling, därför bör du endast använda Virkon™H i detta område. Detta håller dig också säker som distributör på marknaden, att du bara säljer produkter som får användas för dessa användningsområden.

  Hygien & smittskydd för växthus

  På ytor och utrustning, i till exempel växthus och lagerlokaler, kan sjukdomsframkallande organismer finnas, vilket medför en hälsorisk för personal och för kontaminering av livsmedel, grödor och djur. Smittskydd innefattar goda hygienrutiner, med rengöring och desinfektion av alla byggnadens ytor, flyttbar utrustning, skor/stövlar, fordon och verktyg. Implementeringen av Best Practice-smittskydd minskar risken för att sjukdomsframkallande organismer sprids till lokalerna, utrustningen, personalen och livsmedelskedjan.

  Miljöanpassat desinfektionsmedel med ECOCert label

  Virkon™H är ett bredspektrigt desinfektionsmedel med virucid, baktericid och fungicid verkan. Den oxiderande kemin i Virkon™ H innehåller enkla oorganiska salter, organiska syror och surfaktant. De aktiva ingredienserna bryts ner på en mängd olika sätt, och bryts i vatten och jord ner till i miljön naturligt förekommande ämnen, kaliumsalt och syre. De huvudsakliga organiska kompoenterna är klassificerade som lätt biologiskt nedbrytbara, enligt testmetoder från OECD och EU.

  Regelbunden användning ger ett effektivt skydd mot många familjer av virus och bakterier. Virkon™H får användas för rengöring och desinfektion av byggnader och utrustning inom växtproduktion / växthusproduktion, samt lagrings- / lagringsutrymmen enligt förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion. Följ alltid nationella föreskrifter om desinfektion vid ekologisk produktion.

  Dokumenterad bredspektrum-effekt

  Virkon™ H är ett bredspektrigt desinfektionsmedel med kraftfull formulering och bred dokumentation över effekt och säkerhet. Det kombinerar en enkel applicering med bredspektrig effekt på ytor, utrustning och fordon. Det klarar av de olika utmaningar som varierande temperatur och organiskt material medför i verkliga förhållanden. Dessa egenskaper gör Virkon™ H till det perfekta valet för tömda växthus, packnings- och lagerlokaler där hygien är viktigt.

  Flertalet olika förhållanden av temperatur, verkningstid och närvaro av organiskt material.

  Så här blandar du Virkon™H

  Virkon™H blandas enligt samma doseringsanvisningar som Virkon™S. Läs mer här >

  Vid desinfektion av tomma växthus och lagerrum följer man den rutin för rengöring som beskrivs i användningsområdena för djurstallar (nötkreatur t ex), vid desinfektion av ytor, bevattningssystem samt dimmning.

  Kontinuerligt desinfektionsprogram för växthus:

  • Vid beskärning: Rengör och desinficera sax, kniv och andra verktyg ofta.

  • Anordna stövelbad vid ingången till varje växthus.

  • Se till att fordon får hjulen desinficerade.

  • Håll växthusens omgivningar rena och desinficera regelbundet om det är möjligt.

  • Tvätta överdragskläderna ofta och låt dem torka utomhus. Tobaksmosaikvirus kan överleva i åratal i smutsiga kläder som förvaras på mörka platser

  • Rök inte! Tobaksprodukter kan innehålla Tobaksmosaikvirus (TMV).

  • Prydnadsväxter som vin, fikon och oleander m.fl. kan ge skydd för insekter, nematoder och andra sjukdomsframkallande organismer. Undvik därför att ha sådana växter i växthus där det även odlas grönsaker.

  • OBS! Känsligt och skadat material eftersköljs.