Virkon™ S

Väldokumenterat desinfektionsmedel som är effektivt mot virus, mykoplasma, bakterier och svamp.

Smittskydd för häst

För att förebygga smittsamma sjukdomar hos hästar behöver man:

 • Förhindra att smitta förs in i en besättning

 • Förhindra att smitta sprids mellan hästar inom en besättning

Den största risken för att få in smitta till en frisk besättning är nya hästar som flyttar in. Det finns också andra kontaktvägar mellan besättningar som kan föra in smitta. Vidare är risken för spridning av smitta inom en besättning mer omfattande beroende av hur många hästar det finns gården, hur det är byggt och vilka hygien- och smittskyddsrutiner man använder. Om man har tänkt rätt från början finns det goda möjligheter att stoppa smittspridning på gården.

Undvik smitta och skydda din häst med Virkon™S

Infektioner vidareförs på många olika sätt, bl.a. via luften med dammpartiklar, eller i droppar med virus, bakterier eller svamp från någon som hostar eller nyser. Tråg, vattenkoppor, golv, väggar, båsavskiljare och striglar kan också sprida smitta. Hästtransporter utgör också en risk. Virkon™S kan användas för desinfektion överallt i stallet, i hästtrailern/hästtransporten och till utrustning.

Virkon™S kan t.ex. användas till:
 • desinfektion vid infektionssjukdomar som kvarg, hästinfluensa och virusabort
 • desinfektion av ladugårdar och djurstallar
 • desinfektion av dricksvatten & vattenledningar
 • desinfektion av foderanläggningar och fodersilos
 • luftdesinfektion
 • fordon, lastbilar och släpvagnar
 • desinficerande stövelbad
 • desinfektion av utrustning för hästar och ryttare
 • desinficering av kroppsdelar på häst (ringorm, mugg etc.)
  Virkon™S är verksamt mot bl.a. följande sjukdomsframkallande organismer:
  • Hästinfluensa
  • Equine Herpes Virus (EHV)
  • Ekvint herpesvirus typ 1, EHV-1 / Abortvirus
  • Contagious equine metritis (CEM)
  • Dermatophilus congolensis (Streptotrikos)
  • Endometritis
  • Kvarka
  • Ringorm
  • Dermatophilosis/ Mugg
  • E. Coli
  • Pseudomonas aeruginosa
  • Klebsilla pneumonia
  • UT infection