Doseringsvägledning vid luft-/dimdesinfektion

Virkon™ S är ett snabbverkande och effektivt rengörings- och desinfektionsmedel för sjukdomsförebyggande hygien och infektionsskydd.

Kan användas till bland annat:
  • Ytdesinfektion
  • Desinfektion av utrustning
  • Desinfektion av transport & fordon
  • Desinficerande stövelbad
  • Luftdesinfektion i stallar & foderlager
  • Desinfektion av vattenledningar och dricksvatten

Virkon™ S

Väldokumenterat desinfektionsmedel som är effektivt mot virus, mykoplasma, bakterier och svamp.

Doseringsvägledning vid luft-/dimdesinfektion

Virkon™S löses upp i vatten i lämplig behållare.
VIKTIGT! Använd kallt eller ljummet vatten, maximalt 35 grader varmt. Behållaren får inte ha tättslutande lock, eftersom lösningen utvecklar ett övertryck. Lösningen håller sig i max 5-6 dagar.

Dosering vid kalldimning

Använd 1 liter 1-procentig Virkon™S-lösning till 50-100 m3. Om drivmedel används, ska lösningen på 1 liter bestå av 0,85 liter Virkon™S-lösning och 0,15 liter drivmedel.

Mängd Virkon™S till olika vattenmängder:

100g 10 liter vatten ger en bruksklar lösning på: 1 %
1 kg 100 liter vatten ger en bruksklar lösning på: 1 %
5 kg 500 liter vatten ger en bruksklar lösning på: 1 %

Dosering vid varmdimning

Använd 1 liter 4-procentig Virkon™S-lösning till 50-100 m3. Vid varmdimning används en 4-procentig Virkon™S-lösning. Om drivmedel används, ska lösningen på 1 liter bestå av 0,85 liter Virkon™S-lösning och 0,15 liter drivmedel.

Mängd Virkon™S till olika vattenmängder:

400g 10 liter vatten ger en bruksklar lösning på: 4 %
4 kg 100 liter vatten ger en bruksklar lösning på: 4 %
20 kg 500 liter vatten ger en bruksklar lösning på: 4 %

Dosering vid luftdesinficering i stall med djur

Dimsprutning kan genomföras rutinmässigt ett antal gånger per dygn med fast installerad dimningsanläggning, eller med hjälp av ryggspruta. Här används 0,5-procentig Virkon™S-lösning.
Vid användning av fast installerad dimningsanläggning, se närmare i ”Doseringsvägledning vid användning av doseringsanläggning och stamlösning”.

Mängd Virkon™S till olika vattenmängder:

50g 10 liter vatten ger en bruksklar lösning på: 0,5 %
500g 100 liter vatten ger en bruksklar lösning på: 0,5 %
2,5kg 500 liter vatten ger en bruksklar lösning på: 0,5 %

Vid frågor om dosering och användarvägledning, kontakta Pharmaxim.

Dokumentation

Viruslista

Stövelbad

Hitta en återförsäljare