Virkon™ S

Luftdesinfektion med hjälp av dimma (foggning)

Foggning är ett bra alternativ vid utrymmen där man inte kommer åt att sanera för hand. Till dimmningsprocessen används speciellt anpassade dimmningsaggregat som kan tillverka en finfördelad dimma. Foggning är en effektiv metod för att få bort lukter samt döda ytliga och luftburna virus, bakterier och mögelsporer, men tränger dock inte in på djupet. Dimmningprocessen bör därför användas som ett komplement till grundlig ytdesinfektion. Luftdesinfektionen kan utföras antingen som kalldimmning eller som varmdimmning.

Dosering vid kalldimning

Använd 1 liter 1-procentig Virkon™S-lösning till 50-100 m3. Om drivmedel används, ska lösningen på 1 liter bestå av 0,85 liter Virkon™S-lösning och 0,15 liter drivmedel.

Mängden Virkon™ S i olika vattenmängder:

100g

10 liter vatten

ger en bruksklar lösning på: 1 %

1 kg

100 liter vatten

ger en bruksklar lösning på: 1 %

5 kg

500 liter vatten

ger en bruksklar lösning på: 1 %

Dosering vid varmdimning

Använd 1 liter 4-procentig Virkon™S-lösning till 50-100 m3. Vid varmdimning används en 4-procentig Virkon™S-lösning. Om drivmedel används, ska lösningen på 1 liter bestå av 0,85 liter Virkon™S-lösning och 0,15 liter drivmedel.

400g

10 liter vatten

ger en bruksklar lösning på: 4 %

4 kg

100 liter vatten

ger en bruksklar lösning på: 4 %

20kg

500 liter vatten

ger en bruksklar lösning på: 4 %

Dosering vid luftdesinfektion i stall med djur

Desinfektion av luften i stallar med djur används främst under perioder då det förekommer luftvägssjukdomar. Syftet är att minska antalet smittämnen i luften. Dimmningen kan genomföras rutinmässigt ett antal gånger per dygn och kan utföras antingen med hjälp av en fast installerad dammbindningsanläggning eller med en finfördelad dimma från en ryggspruta. Åtgång vid stalldesinfektion är 0,2 – 0,3 lit per m² behandlad yta, vid användning av 1 %-ig brukslösning. Djur kan tillträda stallet igen ca 30 minuter efter avslutad dimmning. I doseringstabell nedan används en 0,5-procentig Virkon™S-lösning.

VIKTIGT! Använd kallt eller ljummet vatten, maximalt 35 grader varmt. Behållaren får inte ha tättslutande lock, eftersom lösningen utvecklar ett övertryck. Lösningen håller sig i max 5-6 dagar.
Mängden Virkon™ S i olika vattenmängder:

50g

10 liter vatten

ger en bruksklar lösning på: 0,5 %

500g

100 liter vatten

ger en bruksklar lösning på: 0,5 %

2,5kg

500 liter vatten

ger en bruksklar lösning på: 0,5 %

Vid frågor om dosering och användarvägledning, kontakta Pharmixim.