Virkon™ S

Väldokumenterat desinfektionsmedel som är effektivt mot virus, mykoplasma, bakterier och svamp.

Fiskodlingar

En kuvös för fisksjukdomar!

Infektioner är välkända problem i fiskodling, orsakade av virus, bakterier och parasiter. Allvarliga virusinfektioner hos odlad fisk är bland annat:

  • IHN-virus ”Infektiös Hematopoietisk Nekros” – Drabbar främst yngel av laxartad fisk och ger alltid mycket hög dödlighet.

  • VHS-virus ”Virusbetingad Hemorhagisk Septikemi” – Kan uppträda på alla åldersstadier av laxartad fisk med varierad dödlighet, upp till 100%.

  • IPN-virus”Infektiös Pankreas Nekros” – Drabbar främst yngel till ettårig laxfisk och kan hos dessa åldersgrupper ge 100% dödlighet.

  • SVC-virus ”Spring Viremia of Carp” – virusinfektion hos odlad karp och annan sötvattenfisk. Infektionen ger varierande dödlighet i odling.

Gemensamt för alla virusinfektioner hos odlad fisk är att de inte är behandlingsbara och oftast ger mycket hög dödlighet, främst hos yngel. Rengöring och desinfektion av fiskodlingsutrustning och av olika fiskodlingsutrymmen är en av hörnstenarna i det förebyggande fiskhälsoarbetet. Rutiner för detta skall därför upprättas och hållas uppdaterade vid alla fiskodlingar.

Råd och rekommendationer för desinfektion i fiskodlingar

De mikroorganismer som är aktuella vid rengöring och desinfektion av fiskodlingsutrustning skiljer sig, vad gäller motståndskraft, inte allt för mycket från de som är aktuella inom annan djuruppfödning.

Olika nivåer och intervallen för dessa rutiner varierar från fiskodling till fiskodling, men en huvudprincip är att trågutrymmen (motsv. gäller för kassar, jorddammar etc) med tillhörande utrustning skall rengöras och desinficeras kontinuerligt, åtminstone en gång mellan två årgångar. Även vid inköp av begagnad fiskodlingsutrustning rekommenderas en noggrann rengöring och desinfektion av den inköpta utrustningen innan den förs in till fiskodlingen. I vissa fall och för vissa smittämnen kan en totalsanering av hela eller delar av en fiskodling behöva ske för att kunna eliminera ett påvisat smittämne.

All desinfektion ska föregås av noggrann rengöring!
A. Rengör – mycket viktigt att få bort t ex fetter. Använd en stalltvätt som effektivt rengör fett. Fettet decimerar effekten av Virkon S. B. Lufta ut/torka. C. Desinficera. D. Skölj känsliga material som t ex gummi, plast och inredning i galvade material.

Så här blandar Virkon S

Klicka här.

I tabellen nedan anges de vanligaste smittämnena inom fiskodlingen och vilken koncentration Virkon S-lösningen ska ha för att vara effektiv mot dessa. Innan man utför en desinfektion av tomma bassänger och tankar samt alla former av redskap, fiskslakterier, pontoner och gångbryggor till fiskodlingar i hav eller sjö m.m. görs en grundlig rengöring om det finns ingrodd smuts. Till en allmän desinfektion används 1 %-ig Virkon S-lösning.

OBS! Man får inte utföra desinfektion med Virkon S i bassänger som innehåller fisk.

Bakterier

Aeromonas salmonicida sub. spp.

Vibrio anguillarum

Vibrio salmonicida

Renibacterium salmonarum

Streptococcus spp.

Yersinia ruckeri

Mycobacterium spp.

Sjukdom

Furunkulos

Klassisk vibrios

Kallvattensvibrios

Bakteriell njursjuka

Streptokockinfektioner

Rödmunssjuka

Fisktuberkulos

Virkon S-lösningens koncentration

2 %

2 %

2 %

1 %

1 %

2 %

3 %

Virus

IPN-virus

Nekrotiserande pankreatit

1 %

VHS-virus

Egtvedsjuka

1 %

ILA-virus

Smittsam laxanemi

1 %