Fiskodlingar

Virkon™ S är ett snabbverkande och effektivt desinfektionsmedel för sjukdomsförebyggande hygien och infektionsskydd.

Kan användas till bland annat:
  • Ytdesinfektion
  • Desinfektion av utrustning
  • Desinfektion av transport & fordon
  • Desinficerande stövelbad
  • Luftdesinfektion i stallar & foderlager
  • Desinfektion av vattenledningar och dricksvatten

Virkon™ S

Väldokumenterat desinfektionsmedel som är effektivt mot virus, mykoplasma, bakterier och svamp.

Info

Fiskodlingar

All desinfektion ska föregås av noggrann rengöring!
A. Rengör – mycket viktigt att få bort t ex fetter. Använd en stalltvätt som effektivt rengör fett. Fettet decimerar effekten av Virkon S. B. Lufta ut/torka. C. Desinficera. D. Skölj känsliga material som t ex gummi, plast och inredning i galvade material.

Så här blandar Virkon S

Klicka här.

I tabellen nedan anges de vanligaste smittämnena inom fiskodlingen och vilken koncentration Virkon S-lösningen ska ha för att vara effektiv mot dessa. Innan man utför en desinfektion av tomma bassänger och tankar samt alla former av redskap, fiskslakterier, pontoner och gångbryggor till fiskodlingar i hav eller sjö m.m. görs en grundlig rengöring om det finns ingrodd smuts. Till en allmän desinfektion används 1 %-ig Virkon S-lösning.

OBS! Man får inte utföra desinfektion med Virkon S i bassänger som innehåller fisk.

Bakterier Sjukdom Virkon S-lösningens koncentration
Aeromonas salmonicida sub. spp. Furunkulos 2 %
Vibrio anguillarum Klassisk vibrios 2 %
Vibrio salmonicida Kallvattensvibrios 2 %
Renibacterium salmonarum Bakteriell njursjuka 1 %
Streptococcus spp. Streptokockinfektioner 1 %
Yersinia ruckeri Rödmunssjuka 2 %
Mycobacterium spp. Fisktuberkulos 3 %
Virus
IPN-virus Nekrotiserande pankreatit 1 %
VHS-virus Egtvedsjuka 1 %
ILA-virus Smittsam laxanemi 1 %

Dokumentation

Viruslista

Stövelbad

Hitta en återförsäljare