Virkon™ S

Väldokumenterat desinfektionsmedel som är effektivt mot virus, mykoplasma, bakterier och svamp.

Virkon™ dödar alla kända virus, bakterier och svampar

Virkon™ historia börjar 1986. Desinfektionsmedlet Virkon™S blev snabbt ett av de mest avancerade inom djurhållning och ett av de första oxiderande desinfektionsmedlen på marknaden.
I över trettio år har Virkon™ satt nya riktmärken inom flera viktiga områden kring biosäkerhet och bekämpning av smitta och sjukdomar. Idag verkar produkten effektivt mot hela 500 patogener, alltså ämnen som orsakar smittsamma sjukdomar. Den långa hållbarheten gör dessutom att flera av världens regeringar har Virkon™ i sitt lager för akut sjukdomsbekämpning.
Virkon™ utvecklades till en början för att kunna upprätthålla säkerhetskraven inom jordbruk och boskapsproduktion.  Efter att ha identifierat virus som det största hotet mot boskapens hälsa, utvecklades produkten för att ännu bättre kunna verka mot ämnen som kunde framkalla virussjukdomar. I dag är Virkon™ ett välkänt desinfektionsmedel, biologiskt nedbrytbart, som verkar effektivt mot virus, mykoplasma, bakterier, svampar och sporer.

Virkon™ dödar alla kända virus, bakterier och svampar

Få desinfektionsmedel har genomgått lika många tester som Virkon™. Det finns mer än 600 studier och publikationer som dokumenterar effekten av Virkon™ på virus, bakterier och svamp. Den desinficerande effekten av Virkon™ är en kedjereaktion i 6 steg med biocidverkan som förstör cellmembran och denatuerar proteiner vilket omöjliggör resistensutveckling. Virkon™ har genomgått 30 års forskningsresultat utan registrerad resistensutveckling. För att få tillgång till testrapporter och annan dokumentation, kontakta Pharmaxim.
Se listor nedan för vilka virus, bakterier och svampar som Virkon™ avdödar.