Häst

Virkon™ S är ett snabbverkande och effektivt desinfektionsmedel för sjukdomsförebyggande hygien och infektionsskydd.

Kan användas till bland annat:
  • Ytdesinfektion
  • Desinfektion av utrustning
  • Desinfektion av transport & fordon
  • Desinficerande stövelbad
  • Luftdesinfektion i stallar & foderlager
  • Desinfektion av vattenledningar och dricksvatten

Virkon™ S

Väldokumenterat desinfektionsmedel som är effektivt mot virus, mykoplasma, bakterier och svamp.

Häst

Desinfektion ska alltid inledas med en grundlig rengöring, eftersom organiska material, fett och biofilm minskar effekten av Virkon™ S! Rengör och ta bort allt organiskt material, och tvätta med lämpligt rengöringsmedel före desinficering. Skölj av gummi, plast och mjuka metaller efter avslutad desinfektion.

Skydda din häst med Virkon™S

Med Virkon™S har du ett effektivt desinfektionsmedel mot de virus, bakterier och svampar som orsakar sjukdom hos hästar, t.ex. influensa, herpesinfektion (EHV1, EHV4), kastning, CEM, kvarka, ringorm och mycket annat.

Infektioner vidareförs på många olika sätt, bl.a. via luften med dammpartiklar, eller i droppar med virus, bakterier eller svamp från någon som hostar eller nyser. Tråg, vattenkoppor, golv, väggar, båsavskiljare och striglar kan också sprida smitta. Hästtransporter utgör också en risk. Virkon™S kan användas för desinfektion överallt i stallet, i hästtrailern/hästtransporten och till striglar.

Använd alltid 1-procentig lösning.

Dokumentation

Viruslista

Stövelbad

Hitta en återförsäljare