Häst

Virkon™ S erbjuder ett brett utbud av lösningar för hygien och infektionsskydd i ett paket.

Ett desinfektionsmedel - många alternativ:
  • Ytdesinfektion inifrån och ut
  • Desinfektion av utrustning
  • Desinfektion av fordon
  • Desinfektionsmedel badkar
  • Luftdesinfektion i stall med djur
  • Desinfektion av vattenledningar och dricksvatten

Virkon™ S

Väldokumenterat desinfektionsmedel som är effektivt mot virus, mykoplasma, bakterier och svamp.

Häst

Desinfektion ska alltid inledas med en grundlig rengöring, eftersom organiska material, fett och biofilm minskar effekten av Virkon™ S! Rengör och ta bort allt organiskt material, och tvätta med lämpligt rengöringsmedel före desinficering. Skölj av gummi, plast och mjuka metaller efter avslutad desinfektion.

Skydda din häst med Virkon™S

Med Virkon™S har du ett effektivt desinfektionsmedel mot de virus, bakterier och svampar som orsakar sjukdom hos hästar, t.ex. influensa, herpesinfektion (EHV1, EHV4), kastning, CEM, kvarka, ringorm och mycket annat.

Infektioner vidareförs på många olika sätt, bl.a. via luften med dammpartiklar, eller i droppar med virus, bakterier eller svamp från någon som hostar eller nyser. Tråg, vattenkoppor, golv, väggar, båsavskiljare och striglar kan också sprida smitta. Hästtransporter utgör också en risk. Virkon™S kan användas för desinfektion överallt i stallet, i hästtrailern/hästtransporten och till striglar.

Använd alltid 1-procentig lösning.

Dokumentation

Viruslista

Fotbad

Hitta en återförsäljare