Virkon™S till nötkreatur

Virkon™ S är oöverträffat när det gäller att bekämpa virus och bakterier hos nötkreatur.

 
 

Virkon™S till svin

Virkon™S är oöverträffat när det gäller att bekämpa virus och bakterier hos svin.

 
 

Virkon™S till hästar

Med Virkon™S har du ett effektivt desinfektionsmedel mot de virus, bakterier och svampar som förorsakar sjukdom hos hästar.

 
 

Virkon™S till hund & katt

Till hundar och katter används Virkon™ S med fördel på veterinärkliniker, i hundkojor och motionsområden, på kennlar, hund- och kattpensionat samt hos uppfödare.

 
 

Virkon™S till fjäderfä

Virkon™ S är oöverträffat när det gäller att bekämpa virus och bakterier hos fjäderfä.

 
 

Virkon™H till växthus

Virus-, bakterie-, och svampdödande desinfektionsmedel av bredspektrumtyp till växthus.

Virkon™

Effektivt och väldokumenterat desinfektionsmedel

Vi har bekämpat smittspridning i över 30 år

Evidensbaserad

Det finns mer än 600 studier och publikationer som dokumenterar effekten av Virkon™ på virus, bakterier och svamp t.ex. afrikansk svinpest, fågelinfluensa och covid-19.

Multifunktionellt

Ytdesinfektion
Desinfektion av utrustning
Desinfektion av fordon
Luftdesinfektion i byggnader
Desinfektion av vattenledningar och dricksvatten

Stark miljöprofil

Virkon™ desinfektionsmedel bygger på miljöanpassad oxiderande kemi och är biologiskt nedbrytbart . Ingående komponenter bryts ner till naturligt förekommande salter och oxider, och efterlämnar inga skadliga ämnen i miljön.

Legitimerad veterinär hos Pharmaxim

Linda Nilsson, legitimerad veterinär, arbetar aktivt med Virkon™S hos Pharmaxim. Hon skriver löpande artiklar om olika ämnen, som aktuella infektionssjukdomar, smittskydd och hygien i förbindelse med husdjur – från hundar och katter till hästar och produktionsdjur.

Läs senaste nytt när det gäller utbrott av smittsamma sjukdomar och hur man kan undvika smittspridning, minska smittrycket och hålla djuren friska och aktiva.

Virkon™ – Säkerhet för Människor, Djur och Miljö

Virkon™ desinfektionsmedel är säkert och effektivt desinfektionsmedel för användning i djurstallar, växthus, kläckerier, djurkliniker, fiskodlingar, transportfordon, grönsaks- och potatislager samt för instrument, redskap, stövelbad, juvertvätt etc. Virkon™ har effekt på alla kända virusfamiljer, mykoplasma, bakterier och svamp som påverkar djur och människor. Virkon™ verkar genom att tränga in i mikroorganismerna och förstöra arvsanlagen. Pulvret löses upp i vatten och appliceras med en ryggspruta, en högtrycksspruta med lågt tryck, eller annan utrustning.

Virkon™ är ett modernt oxiderande desinfektionsmedel, och som sådant effektivt även vid låga temperaturer. Medlet består av flera komponenter, som var för sig angriper olika delar av mikroorganismen. Samtidigt förstärker komponenterna varandra. Det sker en oxidation av mikroorganismerna, vilket betyder att resistens inte kan utvecklas.

Dokumentation

Hitta en återförsäljare