Virkon™S till nötkreatur

Virkon™ S är oöverträffat när det gäller att bekämpa virus och bakterier hos nötkreatur.

 
 

Virkon™S till svin

Virkon™S är oöverträffat när det gäller att bekämpa virus och bakterier hos svin.

 
 

Virkon™S till hästar

Med Virkon™S har du ett effektivt desinfektionsmedel mot de virus, bakterier och svampar som förorsakar sjukdom hos hästar.

 
 

Virkon™S till hund & katt

Till hundar och katter används Virkon™ S med fördel på veterinärkliniker, i hundkojor och motionsområden, på kennlar, hund- och kattpensionat samt hos uppfödare.

 
 

Virkon™S till fjäderfä

Virkon™ S är oöverträffat när det gäller att bekämpa virus och bakterier hos fjäderfä.

 
 

Virkon™H till växthus

Virus-, bakterie-, och svampdödande desinfektionsmedel av bredspektrumtyp till växthus.

Virkon™S

Högeffektivt och väldokumenterat desinfektionsmedel.

Väldokumenterat

Det finns mer än 600 studier och publikationer som dokumenterar effekten av Virkon™S på virus, bakterier och svamp t.ex. afrikansk svinpest och fågelinfluensa.

Mångfunktionellt desinfektionsmedel

Ytdesinfektion.
Desinfektion av utrustning.
Desinfektion av fordon.
Luftdesinfektion i stallbyggnader.
Desinfektion av vattenledningar och dricksvatten.

Stark miljöprofil

Virkon™S bygger på oxiderande kemi, och de aktiva ingredienserna bryts ned på olika sätt till naturligt förekommande salter och oxider. De organiska ämnena betraktas i enlighet med den europeiska standardprocessen för klassificering och märkning av kemiska preparat som nedbrytbart i miljön. Bakom detta ligger oberoende studier.

Legitimerad veterinär hos Pharmaxim

Linda Nilsson, legitimerad veterinär, arbetar aktivt med Virkon™S hos Pharmaxim. Hon skriver löpande artiklar om olika ämnen, som aktuella infektionssjukdomar, smittskydd och hygien i förbindelse med husdjur – från hundar och katter till hästar och produktionsdjur.

Ta en titt på vår hemsida och läs senaste nytt när det gäller utbrott av smittsamma sjukdomar och hur man kan undvika smittspridning, minska smittrycket och hålla djuren friska och aktiva.

Virkon™S – snabbt, enkelt och effektivt

Virkon™ S är ett väldokumenterat desinfektionsmedel, som är effektivt mot virus, mykoplasma, bakterier och svamp och kan användas för att desinficera stallbyggnader med eller utan djur, dricksvatten i husdjursstallar, samt växthus eller veterinärkliniker. Virkon™ S är även godkänt för till avtorkning av juver.

Virkon™ S är ger även en effektiv desinficering av olika föremål och instrument. Pulvret löses upp i vatten och appliceras med en ryggspruta, en högtrycksspruta med lågt tryck, eller annan utrustning.

Virkon™ S är ett modernt oxiderande desinfektionsmedel, och som sådant effektivt även vid låga temperaturer. Medlet består av flera komponenter, som var för sig angriper olika delar av mikroorganismen. Samtidigt förstärker komponenterna varandra. Det sker en oxidation av mikroorganismerna, vilket betyder att resistens inte kan utvecklas.

Dokumentation

Viruslista

Stövelbad

Hitta en återförsäljare

Om Virkon™

Vi har bekämpat smittspridning i över 30 år