VirkonS

Sjukdomsförebyggande hygien och infektionsskydd

VirkonH

Desinfektionsmedel för Växthus

Virkon™

Effektivt och väldokumenterat desinfektionsmedel.

Vi har bekämpat smittspridningen i över 30 år

Evidensbaserad

Det finns mer än 600 studier och publikationer som dokumenterar effekten av Virkon™ på virus, bakterier och svamp t.ex. afrikansk svinpest, fågelinfluensa och covid-19.

Multifunktionellt

Ytdesinfektion, Desinfektion av utrustning, Desinfektion av fordon, Luftdesinfektion i byggnader, Desinfektion av vattenledningar och dricksvatten

Stark Miljöprofil

Virkon™ desinfektionsmedel bygger på miljöanpassad oxiderande kemi och är biologiskt nedbrytbart . Ingående komponenter bryts ner till naturligt förekommande salter och oxider, och efterlämnar inga skadliga ämnen i miljön.

Virkon™ historia

Vi har bekämpat smittspridning i över 30 år

Virkon – Säkerhet för människor, djur och miljö

Virkon™ desinfektionsmedel är säkert och effektivt desinfektionsmedel för användning i djurstallar, växthus, kläckerier, djurkliniker, fiskodlingar, transportfordon, grönsaks- och potatislager samt för instrument, redskap, stövelbad, juvertvätt etc. Virkon™ har effekt på alla kända virusfamiljer, mykoplasma, bakterier och svamp som påverkar djur och människor. Virkon™ verkar genom att tränga in i mikroorganismerna och förstöra arvsanlagen. Pulvret löses upp i vatten och appliceras med en ryggspruta, en högtrycksspruta med lågt tryck, eller annan utrustning.

Virkon™ är ett modernt oxiderande desinfektionsmedel, och som sådant effektivt även vid låga temperaturer. Medlet består av flera komponenter, som var för sig angriper olika delar av mikroorganismen. Samtidigt förstärker komponenterna varandra. Det sker en oxidation av mikroorganismerna, vilket betyder att resistens inte kan utvecklas.