Featured image

Virkon™ S

Får

Desinfektion ska alltid inledas med en grundlig rengöring, eftersom organiska material, fett och biofilm minskar effekten av Virkon™S!

Rengör och ta bort allt organiskt material, och tvätta med lämpligt rengöringsmedel före desinficering. Skölj gummi, plast och mjukmetaller efter avslutad desinfektion.Pharmaxim AB
Stenbrovägen 32
253 68 Helsingborg
Sverige

Telefon: +46 42 38 54 50
E-mail: info@pharmaxim.com