Featured image

Virkon™ S

Doseringsvägledning vid användning av doseringsanläggning, medicinblandare, högtryckstvätt

Virkon™S och Virkon™H kan på samma sätt användas som ett flytande desinficeringsmedel med doseringsanläggning, medicinblandare och högtryckstvätt. Pulvret kan också tillföras och lösas upp i vattnet i en huvudtank eller en palltank.

Koncentrerad stamlösning på 10 %:

Virkon™S eller Virkon™H löses upp i en förblandning/stamlösning med 1000 g/10 l vatten i lämplig behållare, t.ex. en 20-litersdunk. VIKTIGT! Använd ljummet vatten, maximalt 35 grader. Behållaren får inte ha tättslutande lock, eftersom lösningen utvecklar ett övertryck. Stamlösningen håller sig i maximalt två dagar.

Lösning för desinficering av stall med högtryckstvättare

Späd ut till 1-procentig lösning enligt ovanstående. Lösningen kan tillberedas direkt i en palltank eller i en annan större behållare (1 kg till 100 liter vatten). Använd ca 200 ml per m2 yta eller så mycket som krävs för att ytan ska bli helt våt.Pharmaxim AB
Stenbrovägen 32
253 68 Helsingborg
Sverige

Telefon: +46 42 38 54 50
E-mail: info@pharmaxim.com