Featured image

Virkon™ H

Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV)

Viruset är uppkallat efter de karakteristiska bruna rynkiga fläckarna (rugos) som kan utvecklas på frukt av infekterade växter. Infektionssymtom kan emellertid variera med mångfalden och kan manifesteras genom mild till svår missfärgning av bladen, där vissa blad blir smalare. Tomater kan bli missfärgade, deformerade och gula eller bruna med “skrynkliga” skinn. Viruset kan lätt spridas till alla växter i en gröda. På grund av symtomen förlorar frukt av infekterade växter marknadsvärde och kan därför inte användas för försäljning i butiker och till kunder i allmänhet.

Symptom

 • Blad med färgförändringar, fläckar, märken och rynkor.
 • Svarta fläckar på bladstjälken och täckblad.
 • Gula eller bruna fläckar på frukten.
 • Deformation av frukten.
 • Skrynkliga frukter.
 • Oavsett mognad.

Vad kan du göra för att stoppa spridningen av Tomato Brown Rugose Fruit Virus?

 • Se upp för symtom på attack på fruktens och stjälkar av växten.
 • Undersök växter som visar tecken på attack. Begränsa spridningen efter fynd.
 • Desinfektion av utrustning som används för lastning av fordon och utrustning i kontakt med frukt och ytor i samband med produktion.

OBS! ny rapport om Tomato Brown Rugose Fruit Virus hittas här.

Så här blandar Virkon™H

1 %-ig Virkon™H-lösning är dokumenterat effektiv mot en lång rad bakterier och virus som angriper växter samt mot mögelsvampar. Virkon™H kan också användas för desinfektion av maskiner, redskap, växthus och lagerrum och inventarier i växthus och lagerrum.

Vid desinfektion av tomma växthus och lagerrum följer man den rutin för rengöring och desinfektion av alla ytor och av bevattningssystem samt dimmning för att desinficera luften som beskrivs i användningsområdena för djurstallar (nötkreatur t ex).

Kontinuerligt desinfektionsprogram för växthus:

 • Vid beskärning: Rengör och desinficera sax, kniv och andra verktyg ofta.
 • Anordna stövelbad vid ingången till varje växthus.
 • Se till att fordon får hjulen desinficerade.
 • Håll växthusens omgivningar rena och desinficera regelbundet om det är möjligt.
 • Tvätta överdragskläderna ofta och låt dem torka utomhus. Tobaksmosaikvirus kan överleva i åratal i smutsiga kläder som förvaras på mörka platser
 • Rök inte! Tobaksprodukter kan innehålla Tobaksmosaikvirus (TMV).
 • Prydnadsväxter som vin, fikon och oleander m.fl. kan ge skydd för insekter, nematoder och andra sjukdomsframkallande organismer. Undvik därför att ha sådana växter i växthus där det även odlas grönsaker.

OBS! Känsligt och skadat material eftersköljs.Pharmaxim AB
Stenbrovägen 32
253 68 Helsingborg
Sverige

Telefon: +46 42 38 54 50
E-mail: info@pharmaxim.com