Växthus

Virkon™ S är ett snabbverkande och effektivt desinfektionsmedel för sjukdomsförebyggande hygien och infektionsskydd.

Kan användas till bland annat:
 • Ytdesinfektion inomhus och utomhus
 • Desinfektion av utrustning och förråd / lådor
 • Desinfektion av fordon
 • Desinficerande stövelbad
 • Desinfektion av vattenledningar

Virkon™ H

Det optimala desinfektionsmedlet; ger skydd mot smitta i växthus, tillhörande byggnader och på utrustning.

Växthus

All desinfektion ska föregås av noggrann rengöring! A. Rengör – mycket viktigt att få bort t ex fetter. Använd en stalltvätt som effektivt rengör fett. Fettet decimerar effekten av Virkon S. B. Lufta ut/torka. C. Desinficera. D. Skölj känsliga material som t ex gummi, plast och inredning i galvade material.

OBS! ny rapport om Tomato Brown Rugose Fruit Virus hittas här.

1 %-ig Virkon S-lösning är dokumenterat effektiv mot en lång rad bakterier och virus som angriper växter samt mot mögelsvampar. Virkon S kan också användas för desinfektion av maskiner, redskap, växthus och lagerrum och inventarier i växthus och lagerrum.

Vid desinfektion av tomma växthus och lagerrum följer man den rutin för rengöring och desinfektion av alla ytor och av bevattningssystem samt dimmning för att desinficera luften som beskrivs i användningsområdena för djurstallar (nötkreatur t ex).

Maskiner, redskap, växthus och lagerrum inklusive inventarier desinficeras med en 1 %-ig Virkon S-lösning. Skölj med rent vatten efter ca. 30 minuter.

Kontinuerligt desinfektionsprogram för växthus:

 • Vid beskärning: Rengör och desinficera sax, kniv och andra verktyg ofta.
 • Anordna stövelbad vid ingången till varje växthus.
 • Se till att fordon får hjulen desinficerade.
 • Håll växthusens omgivningar rena och desinficera regelbundet om det är möjligt.
 • Tvätta överdragskläderna ofta och låt dem torka utomhus. Tobaksmosaikvirus kan överleva i åratal i smutsiga kläder som förvaras på mörka platser
 • Rök inte! Tobaksprodukter kan innehålla Tobaksmosaikvirus (TMV).
 • Prydnadsväxter som vin, fikon och oleander m.fl. kan ge skydd för insekter, nematoder och andra sjukdomsframkallande organismer. Undvik därför att ha sådana växter i växthus där det även odlas grönsaker.

OBS! Känsligt och skadat material eftersköljs.

Dokumentation

Viruslista

Stövelbad

Hitta en återförsäljare