Smittskyddsplan

Virkon™ S erbjuder ett brett utbud av lösningar för hygien och infektionsskydd i ett paket.

Kan användas till bland annat:
  • Ytdesinfektion
  • Desinfektion av utrustning
  • Desinfektion av transport & fordon
  • Desinficerande stövelbad
  • Luftdesinfektion i stallar & foderlager
  • Desinfektion av vattenledningar och dricksvatten

Virkon™ S

Väldokumenterat desinfektionsmedel som är effektivt mot virus, mykoplasma, bakterier och svamp.

Smittskyddsplan

Vi erbjuder smittskyddsplaner för olika ändamål – Se och hämta dem nedan.

Nya planer – Se vägledningsvideo under planerna

OBS! För maximal nytta av planerna, se vägledningsvideon

Se vägledningsvideon

Ladda ned smittebeskyttelsesplan Svin 1.1

Ladda ned smittebeskyttelsesplan Nötkreatur 1.1 (NY)

Smittskydd

Danmark har en tradition av sjukdomsförebyggande vård av djur, vilket ger en hög standard och friska djur.

Resistens gentemot vanligt penicillin utgör idag en stor utmaning. Det är en utmaning som också har betydelse för den intensiva animaliska produktionen.

Det finns bakterier som blivit resistenta mot vanligt penicillin. Vi kan konstatera att det handlar om bakterier som är synnerligen motståndskraftiga, robusta och aggressiva. Flera typer av bakterier har också utvecklat resistens mot olika desinfektionsmedel.

Desinfektionsmedlen är ovärderliga, och de ger samhället en lång rad fördelar

  • De spelar en viktig roll för kontrollen av bakterier i väldigt många sammanhang, för både djur och människor, t.ex. inom lantbruk, och för livsmedelsproducerande företag, veterinärkliniker, laboratorier och sjukhus.
  • De är en värdefull resurs som ska förvaltas med omsorg.
  • En fortsatt effektiv användning av desinfektionsmedel för kontroll av infektion och hygien kräver obetingat att utvecklingen av bakteriell resistens och korsresistens förhindras – detta genom lämplig och ändamålsenlig användning av medlen.

Optimera ditt val av desinfektionsmedel

Bäst är att skydda djuren mot infektion, och det kan man endast göra genom regelbundna och noggranna hygienrutiner och användning av desinfektionsmedel som är dokumenterat effektiva mot virus, bakterier och svampar – som Virkon S.

Dokumentation

Viruslista

Fotbad

Hitta en återförsäljare