Produkter & SDS

Virkon™ erbjuder snabbverkande och effektiva rengörings- och desinfektionsmedel för sjukdomsförebyggande hygien och infektionsskydd.

Kan användas till bland annat:
  • Ytdesinfektion
  • Desinfektion av utrustning
  • Desinfektion av transport & fordon
  • Desinficerande stövelbad
  • Luftdesinfektion i stallar & foderlager
  • Desinfektion av vattenledningar och dricksvatten

Virkon™S

Virkons™ S är ett patenterat, biologiskt nedbrytbart desinfektionsmedel som är effektivt mot virus, mykoplasma, bakterier, svamp och sporer. Virkon™ S kan användas i djurstallar, kläckerier, djurkliniker, transportfordon m m och till föremål i anslutning härtill t.ex. vid stöveldesinfektion och desinfektion av fiberoptiska instrument.

Virkon™ S används också vid luft- och vattendesinfektion och till desinfektion av djur.

Ladda hem SDS brukslösning 1%Ladda hem SDS koncentrat

Virkon™ H

Virkon™ H är ett bredspektrikt desinfektionsmedel med kraftfull formulering och bred dokumentation över effekt och säkerhet. Det kombinerar en enkel applicering med bredspektrid effekt på ytor, utrustning och fordon. Det klarar av de olika utmaningar som varierande temperatur och oragniskt material medför i verkliga förhållanden. Dessa egenskaper gör Virkon™ H till det perfekta valet för tömda växthus, packnings- och lagerlokaler där hygien är viktigt.

Virkon™H kan nu användas i ekologiskt lantbrukt, med
hänvisning till Regulation(EC) No 834/2007, för desinfektion
av bygnader och stallar ECOCert.
(www.intrants.bio)

Ladda hem SDS brukslösning

Virkon™ H2O

Virkon H2O är särskilt framtagen för säker och effektiv desinfektion av dricksvatten och vattensystem i djurproduktioner. Virkon H2O förhindrar utveckling av biofilm och avlägsnar därigenom plankton och bakterier som kan utveckla biofilm i dricksvattensystemet. Virkon H2O skyddar djuren mot vattenburna skadliga mikroorganismer och även under perioder av stress som t ex avvänjningsperioder eller vid byte av foder och bidrar till att upprätthålla en hög biosäkerhet. Oberoende studier utförda enligt Europeiska teststandarder (EN 1656) har visat at Virkon H2O har effekt mot de viktigaste patogener med en 1:800 utspädning. Dessa inkluderar matförgiftningspatogenerna Escherichia coli, Salmonella enteritidis och Campylobacter jejuni. Doserings- och bruksanvisning finns i förpackningen.

OBS! Virkon H2O är en biocid och är inte klassat som ett registrerat läkemedel i EU.

Ladda hem SDS

Dokumentation

Viruslista

Stövelbad

Hitta en återförsäljare