Om Virkon™S

Virkon™ S erbjuder ett brett utbud av lösningar för hygien och infektionsskydd i ett paket.

Kan användas till bland annat:
  • Ytdesinfektion
  • Desinfektion av utrustning
  • Desinfektion av transport & fordon
  • Desinficerande stövelbad
  • Luftdesinfektion i stallar & foderlager
  • Desinfektion av vattenledningar och dricksvatten

Virkon™ S

Väldokumenterat desinfektionsmedel som är effektivt mot virus, mykoplasma, bakterier och svamp.

Om oss

Virkon S – snabbt, enkelt och effektivt

Virkon S är ett väldokumenterat desinfektionsmedel som verkar effektivt mot virus, mykoplasma, bakterier, svampar och sporer. Det är biologiskt nedbrytbart och kan användas för att rengöra och desinficera i exempelvis djurstallar, växthus eller djurkliniker.

Virkon S är också effektiv vid desinfektion av föremål och olika instrument. Medlet finns i tablettform och som pulver. Tabletten löses upp i sprayflaska och används vid desinfektion av undersökningsbord, burar, verktyg eller annan utrustning. Pulvret löses i vatten och sprutas med ryggspruta, högtryckstvätt med lågt tryck eller annan lämplig utrustning på det som ska desinficeras.

Virkon S är ett modernt oxiderande desinfektionsmedel som är effektivt även vid låga temperaturer. Det verkar snabbt och är lätt att använda. Medlet består av flera komponenter som var för sig angriper olika delar av mikroorganismen. Samtidigt samverkar komponenterna så att de förstärker varandras effekt. Det sker då en oxidering av proteinerna i mikroorganismen, vilket innebär att den oskadliggörs. I processen kan det inte uppstå någon resistens.

Dokumentation

Viruslista

Stövelbad

Hitta en återförsäljare