Om Virkon™ H

Virkon™ H erbjuder ett brett utbud av lösningar för hygien och infektionsskydd i ett paket.

Kan användas till bland annat:
  • Ytdesinfektion inomhus och utomhus
  • Desinfektion av utrustning och förråd / lådor
  • Desinfektion av fordon
  • Desinficerande stövelbad
  • Desinfektion av vattenledningar

Virkon™ H

Det optimala desinfektionsmedlet; ger skydd mot smitta i växthus, tillhörande byggnader och på utrustning.

Användning

På ytor och utrustning, i till exemple växthus och lagerlokaler, kan sjukdomsframkallande organismer finnas, vilket medför en hälsorisk för personal och för kontaminering av livsmedel, grödor och djur. Virkon H är effektivt mot många familjer av virus och bakterier, bland andra Adenovirus, E. Coli, Salmonella och MRSA.

Smittskydd och hygien i byggnader – en investering

Smittskydd innefattar goda hygienrutiner, med rengöring och desinfektion av alla byggnadens ytor, flyttbar utrustning, skor/stövlar, fordon och verktyg. Implementeringen av Best Practice-smittskydd kommer hjälpa till att minska risken för att sjukdomaframkallande organismer sprids till lokalerna, utrustningen, personalen och livsmedelskedjan.

Virkon™ H – det optimala desinfektionsmedlet för smittskydd i byggnader.

  • Bredspektumeffekt
  • Brett användningsområde
  • Skonsam mot miljön
  • Märkt med Europeisk ECOCert label

Dokumentation

Viruslista

Stövelbad

Hitta en återförsäljare