Virkon™H

Det optimala desinfektionsmedlet; ger skydd mot smitta i växthus, tillhörande byggnader och på utrustning.

Kan användas till bland annat:
 • Ytdesinfektion
 • Desinfektion av verktyg & utrustning
 • Desinfektion av transport & fordon
 • Desinficerande stövelbad
 • Luftdesinfektion i lagerutrymmen & skjul
 • Desinfektion av vattenledningssystem

Virkon™ H - Desinfektionsmedel för Växthus

Lämpligt för användning i tomma växthus, lagerutrymmer och lantbruksbyggnader.

 • Bredspektumeffekt
 • Brett användningsområde
 • Skonsam mot miljön
 • Märkt med Europeisk ECOCert label

Hygien & smittskydd för växthus

På ytor och utrustning, i till exemple växthus och lagerlokaler, kan sjukdomsframkallande organismer finnas, vilket medför en hälsorisk för personal och för kontaminering av livsmedel, grödor och djur. Smittskydd innefattar goda hygienrutiner, med rengöring och desinfektion av alla byggnadens ytor, flyttbar utrustning, skor/stövlar, fordon och verktyg. Implementeringen av Best Practice-smittskydd minskar risken för att sjukdomaframkallande organismer sprids till lokalerna, utrustningen, personalen och livsmedelskedjan.

Miljöanpassat desinfektionsmedel med ECOCert label

Virkon™H är ett bredspektrikt desinfektionsmedel med virucid, baktericid och fungicid verkan som skyddar växter och tillhörande organismer inom jord- lant- och skogsbruk. Den oxiderende kemin i Virkon™ H innehåller enkla oorganiska salter, organiska syror och surfaktant. De aktiva ingredienserna bryts ner på en mängd olika sätt, och bryts i vatten och jord ner till i miljön naturligt förekommande ämnen, kaliumsalt och syre. De huvudsakliga organsika komopenterna är klassificerade som lätt biologiskt nedbrytbara, enligt testmetoder från OECD och EU.

Regelbunden användning ger ett effektivt skydd mot många familjer av virus och bakterier, bland annat Tomatviruset tomato brown rugose fruit virus, ToBRFV.  Virkon™H får användas för rengöring och desinfektion av byggnader och utrustning inom växtproduktion / växthusproduktion, samt lagrings- / lagringsutrymmen enligt förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion. Följ alltid nationella föreskrifter om desinfektion vid ekologisk produktion.

Dokumenterad bredspektrum-effekt

Virkon™ H är ett bredspektrikt desinfektionsmedel med kraftfull formulering och bred dokumentation över effekt och säkerhet. Det kombinerar en enkel applicering med bredspektrid effekt på ytor, utrustning och fordon. Det klarar av de olika utmaningar som varierande temperatur och oragniskt material medför i verkliga förhållanden. Dessa egenskaper gör Virkon™ H till det perfekta valet för tömda växthus, packnings- och lagerlokaler där hygien är viktigt.

Testad och dokumenterat effektiv mot:

 • Mer än 100 virus-stammar i 22 virusfamiljer
 • Mer än 400 bakterie-stammar (bland annat antibiotikaresistensta stammar)
 • Mer än 60 stammar av svamp och jäst

Flertalet olika förhållanden av temperatur, verkningstid och närvaro av organiskt material.

Virkon™ H

Virkon™ H är ett bredspektrikt desinfektionsmedel med kraftfull formulering och bred dokumentation över effekt och säkerhet. Det kombinerar en enkel applicering med bredspektrid effekt på ytor, utrustning och fordon. Det klarar av de olika utmaningar som varierande temperatur och oragniskt material medför i verkliga förhållanden. Dessa egenskaper gör Virkon™ H till det perfekta valet för tömda växthus, packnings- och lagerlokaler där hygien är viktigt.

Virkon™H kan nu användas i ekologiskt lantbrukt, med hänvisning till Regulation(EC) No 834/2007, för desinfektion av bygnader och växhus med ECOCert. (www.intrants.bio)

Ladda hem SDS brukslösning

Dokumentation

Hitta en återförsäljare