Mink

Virkon™ S är ett snabbverkande och effektivt rengörings- och desinfektionsmedel för sjukdomsförebyggande hygien och infektionsskydd.

Kan användas till bland annat:
 • Ytdesinfektion
 • Desinfektion av utrustning
 • Desinfektion av transport & fordon
 • Desinficerande stövelbad
 • Luftdesinfektion i stallar & foderlager
 • Desinfektion av vattenledningar och dricksvatten

Virkon™ S

Väldokumenterat desinfektionsmedel som är effektivt mot virus, mykoplasma, bakterier och svamp.

Mink

Virkon®S är oöverträffat när det gäller att bekämpa virus och bakterier hos minkar. Kompositionen är unik och världspatenterat med dokumenterade egenskaper och effekt även ner till mycket låga temperaturer på 0 grader.

Virkon™S har dokumenterad effekt mot de vanligast förekommande sjukdomarna av betydelse hos minkar:

 • Coronavirus
 • Plasmacytose virus, Aleutian Disease
 • Influensavirus, Influenza hos mink
 • Parvovirus
 • Salmonella
 • Coli, lungebetændelse
 • Campylobacter

Läs om stövelbad här..

Instruktioner för dosering / medicinblandare / högtrycksrengöring – bl.a. för desinfektion av dricksvatten – Se och ladda ner pdf här.. Se video här..

Doseringsanvisningar för 1% lösning för ytdesinfektion, desinfektion av fordon, stövelbad och mindre föremål/utrustning – Se och ladda ner pdf här.. Se video här..

Desinfektion måste alltid inledas med en grundlig rengöring, eftersom organiska material så som fett och biofilm, minskar effekten av Virkon®S! Rengör och avlägsla allt organiskt material och rengör sedan med lämplig tvål innan desinfektion.

Grundlig rengöring i stallar och hallar. Inled med att rengöra ytor med lämpligt rengöringsmedel, och desinficera därefter med Virkon®S i de tomma hallarna. Kom ihåg att även desinficera rör och dricksvatten.

Ytor måste desinficeras fortlöpande för att förhindra att infektion sprids på gården eller för att förhindra att ny infektion tränger in från utsidan.

För att undvika att virus och bakterier tas in på gården med besökare, se till att rena klädombyten, stövelbad och de desinficerande handtvätt sker innan inträdelse på gården. Tänk också på besökande hantverkare; var har de varit, desinficera utrustning och verktyg innan de kommer in på din gård. Virus och bakterier kan även föras in på gården med transportfordon för foder eller likande. Detta kan förhindras genom desinficerende hjulbad.

Inuti besättningen kan infektionstrycket hållas nere genom att desinficera dricksvatten under perioder av stress, t.ex. under valpperioden, under parningstiden, under foderbyten och / eller när djuren flyttas.

Var också uppmärksam på skadedjursbekämpning. Vilda djur kan ta med bakterier och virus till gården. Var noga med att bekämpa råttor och möss. Fåglar kan också vara en källa till infektion. Flugor bör också kontrolleras så bra som möjligt, de sprider också infektion. OBS, hundar och katter som rör sig fritt in och ut från gården kan också sprida infektion och bör i störta mån förhindras.

All flyttbar utrustning som används på och runt minkodlingen kan rengöras och desinficeras fortlöpande.

Dokumentation

Viruslista

Stövelbad

Hitta en återförsäljare