Hygienprogram

Virkon™H är ett patenterat, biologiskt nedbrytbart, desinfektionsmedel för hygien och infektionsskydd i växthus.

Smittskydd i sex enkla steg

1. Ta bort utrustning och rengör torr yta

Borttagning av organsikt material är viktigt eftersom det utgör en stor smittkälla.

 • Ta bort backar, hinkar och behållare från området som ska desinficeras.
 • Använd en borste/kvast för att sopa bort allt större organsikt material.

2. Förrengöring av ytor och utrustning

Efter torrengöring, använd ett universalrengöringsmedel (till exempel Biosolve ™ E för avfettning och Biofoam ™ till avkalkning) för att lösa upp och få bort all smuts.

 • Beroende på grad och typ av smuts, förbered antingen 1:200 (0,5%) eller 1: 100 (1%) koncentration av Biosolve™ E eller Biofoam™.
 • Spruta ut med tryckspruta ställd på lågtryck 500psi (35bar) och med 45° munstycke. Beräkna 500ml per kvadratmeter.
 • Börja vid taket och arbeta neråt. Var noggrann vid hörn och ställen där smuts ansamlas. Borsta bort vid behov.
 • Låt rengöringsmedlet verka minst 15 minuter för att lösa upp smutsen. Skölj därefter bort med högtryckstvätt. Om möjligt, låt torka innan desinfektion.

3. Flyttbar inventeriar och utrustning

Utrusnting kan vara konatminerad och föra sjukdomar mellan byggnader om den ej desinficeras korrekt.

Förrengöring

 • Använd en borste/kvast för att sopa bort allt större organsikt material.
 • Beroende på grad och typ av smuts, förbered antingen 1: 200 (0,5%) eller 1: 100 (1%) koncentration av Biosolve™ E eller Biofoam ™ för att rengöra utrustning. Låt medlet verka så att smuts kan lösas upp.
 • Låt torka.

Desinfektion av utrustning och verktyg

 • Använd Virkon™ H med koncentration på 1: 100 (1%). Diska eller doppa utrustning i lösningen.
 • Låt det verka minst 30 minuter, innan du sköljer rent med vatten och låter torka.
 • Förvara utrustningen på ett sätt där det ej kan bli kontaminerat igen innan nästa användning.

Blödlägg inte verktyg mer än 30 minuter.

4. Desinfektion av vattensystem

Alla vattensystem kan innehålla smittoämnen, särskilt huvudtankar där damm och smuts kan ansamlas. För att bekämpa mikroorgansimer och bryta ner biofilm och alger, som kan sätta igen vattenledningar, använd Virkon ™ H i koncentration 1: 100 (1%) i samband med slutdesinfektion av systemet. Tillsätt rätt mängd Virkon ™ H-pulver i huvudtanken och fyll systemet. Töm systemet efter 4 timma roch spola igenom med rent vatten.

Biofilm i vattensystemet är ett känt problem. För detta ändamål rekommenderar vi längre verkningstid.

5. Desinfektion av rengjorda ytor

Även efter rengöring kan mängden smittsamma mikroorgansimer vara tillräckligt hög för att orsaka problem. Att använda ett bredspektrigt desinfektionsmedel som avdödar virus, bakterier, jäst och mögel är väsentlgit för att bryta smittkedjan.

 • För rutinmässig desinfektion av växthus, lantbruksbyggnader, lager- och packningsutrymmen, rekommenderas Virkon ™ H i koncentration 1: 100 (1%). Använd 300-400 ml per m2.
 • Använd en ryggspruta eller högtryckstvätt. Applicera med 35 bar (500psi), gärna med 45° munstycke.

6. Dimning

När det tomma växthuset har blivit ordentligt rengjort och deinficerat ska alla flyttbar utrustning och verktyg ställas in igen. För att komma åt och desinficera svåråtkomliga ställen som lätt missas ska byggnaden desinficeras genom dimning.

Kalldimning
Använd Virkon™ H i kocnentration 1: 100 (1%) och spruta en dimma mot toppen av lokalen mitt med ett fint munstycke eller dimningskanon.

Dimning med bärargas
Använd Virkon™ H i conentration 1:25/4%, (upplöst i 90:10 vatten: Virkon™ Fog Enhancer), och applicera med dimningskanon. Dimning med Virkon™ H är en säkrare och effektivare metod än aldehyder, eftersom lokalen kan användas kort efter, så fort dimman har lagt sig, och därmed reducerar väntetiden till ett minimum.

Dokumentation

Viruslista

Fotbad

Hitta en återförsäljare