Stövelbad

Virkon™ S erbjuder ett brett utbud av lösningar för hygien och infektionsskydd i ett paket.

Ett desinfektionsmedel - många alternativ:
  • Ytdesinfektion inifrån och ut
  • Desinfektion av utrustning
  • Desinfektion av fordon
  • Desinfektionsmedel badkar
  • Luftdesinfektion i stall med djur
  • Desinfektion av vattenledningar och dricksvatten

Virkon™ S

Väldokumenterat desinfektionsmedel som är effektivt mot virus, mykoplasma, bakterier och svamp.

Stövelbad

Desinfektion ska alltid inledas med en grundlig rengöring, eftersom organiska material, fett och biofilm minskar effekten av Virkon®S! Rengör och ta bort allt organiskt material, och tvätta med lämpligt rengöringsmedel före desinficering. Skölj av gummi, plast och mjuka metaller efter avslutad desinfektion.

Vid entréområden till animalisk produktion, trädgårdsodlingar och olika stallavdelningar, kan stövelbad med 1-procentig Virkon®S-lösning förhindra spridning av smitta via skorna. Det bör finnas möjlighet att tvätta skor och stövlar före desinfektion.

Om stövelbadet placeras utomhus, bör man undvika direkt solljus. UV-ljus påverkar Virkon® S-lösningen och dess effekt.

Använd en 1-procentig Virkon S-lösning, 100 g Virkon S till 1 liter vatten

Se doseringsvägledning för 1-procentig lösning här.

Instruktioner för beredning i PDF-format

Se stövelbadvideo

Dokumentation

Viruslista

Fotbad

Hitta en återförsäljare