Delta i det första tvärvetenskapliga infektionsskyddsevenemanget för fjäderfä, nötkreatur och grisar någonsin,

– arrangerat av Pharmaxim!

Delta på en hög professionell nivå, på ett helt nytt sätt.
Som deltagare får du höra om smittskydd från andra ämnesområden (Fjäderfä, nötkreatur och svin) för inspiration och för att dela kunskap.
Du deltar i ett nätverk/workshop bland veterinärer och lantbrukare över professionella tvärvetenskapliga gränser kring hygien och smittskydd.
Du kommer att ingå i en pionjärgrupp som deltar i uppdraget att skapa morgondagens kultur i en gemenskap.

hej

Den här dagen har ett mål

  • Idag vill vi minska antalet särskilt smittsamma sjukdomsutbrott i boskapsbesättningar i det danska jordbruket.
  • Stärka kunskapen och kulturen kring smittskydd och hygien med inspiration över yrkesgränserna; Fjäderfä, nötkreatur och svin, och som en annan intressent; Veterinär och Bonde, på hög professionell nivå.
  • Uppnå en hälsosammare ekonomi med friskare djur.
  • Få ett meddelande hem från Workshopen.

Kom ihåg att anmäla dig till uppföljningsinformation via mail från dagen och få en gratis VirkonS 2,5 kg värd 950,00 NOK

Möt våra talare

Ove Christoffersen

Laboratorieassistent / Infektionsskyddsexpert

Desinfektionsrådgiveren Aps

Susanne Kabell

Veterinär, phd

Fjerkræklinikken

Line Fruergaard

Veterinär nötkreatur

VikingDanmark

Niels Hald

Medgrundare

Hald&Lie

Frants Heltoft

Grisproducent

Linderupgaard

Jens Saksager

Fjäderfäproducent

Landmand

Jens Peter Skovsgaard

Boskapsproducent

Äger verksamheten Revslundgård

Susanne Nordby

Arrangör

Pharmaxim

12.00 > 12.30 (30 min)
Lunch

12.30 > 12.45 (15 min)
Välkommen och Intro Susanne

12.45 > 13.30 (45 min)
Ove Christoffersen
Allmänna hygienrutiner extern och intern optimering.

13.30 > 13.50 (20 min)
Frants Heltoft – Grisproducent
Daglig produktion och infektionsskydd.

5 min paus

13.55 > 14.15 (20 min)
Susanne Kabell
Kvalitetssäkring, egenkontroll och livsmedelssäkerhet i allmänhet.

14.15 > 14.45 (30 min)
Jens Saksager – Fjerkræprodcent
Daglig produktion och infektionsskydd.

14.45 > 15.10 (25 min)
Kaffe

15.05 > 15.25 (20 min)
Line Fruergaard
Inlägget fokuserar på den aktuella statusen, i relation till smittskyddskulturen på de danska boskapsgårdarna. Varför är det svårt att ställa krav på gäster och servicepersonal som kommer till gårdarna och hur är det vettigt att prata om smittskydd i öppna operativsystem?

15.25 > 15.45 (20 min)
Jens Peter Skovsgaard 
Jens tar upp de praktiska hindren för smittskydd på en stor produktionsfastighet, som med ekologisk produktion, bete, många anställda och flerplatsboende har alla utmaningar i förhållande till att hålla ett högt smittskydd. Jens berättar om arbetet med smittskydd, som resulterat i en salmonellasanering, och de ekonomiska perspektiven i arbetet.

15.45 > 16.05 (20 min)
Panelfrågor

5 min pause

16.10 > 16.55 (45 min)
Workshop Niels Hald
Workshopen omfattar bland annat:
Dagliga smittskyddsrutiner för att förebygga och undvika sjukdomsutbrott.
– Vad kan vi införa för rutiner i vardagen som är så enkla att vi knappast kan undvika att genomföra dem?
– Hur kan motivation skapas för ett så tråkigt ämne?

16.55 > 17.25 (30 min)
Avrundning Niels Hald

17.25 > 17.35 (10 min)
Avrundning Susanne

17.35 –
Sandwich TO GO or STAY

Ove Christoffersen:

Desinfektionsrådgiveren Aps sysslar med konsultation inom rengöring och desinfektion för danskt jordbruk och industri.

Laboratorieassistent Ove Christoffersen, som har arbetat med desinfektion inom den danska fjäderfänäringen och grisproduktion i mer än 35 år, driver företaget Desinfektionsrådigeren Aps som erbjuder opartisk rådgivning inom rengöring och desinfektion.

Ove Christoffersen har utvecklat många desinfektionsmedel genom tiden och kan de kemiska ämnena och deras sätt att reagera och arbeta.

Dessutom arbetar vi med heltäckande hygienplaner som är anpassade för den enskilda gården.

Susanne Kabell:

Susanne Kabell har sysslat med fjäderfäproduktion, sjukdomsdiagnostik och kontroll av infektioner hos fjäderfä i mer än 25 år. Produktionen av ägg och slaktkycklingar har gått igenom en betydande utveckling driven av nolltolerans mot salmonella, stort fokus på att minimera konsumtionen av antibiotika och krav på kontroll av campylobacter hos slaktkycklingar. Susanne har genom anställningar dels inom köttkontroll och veterinärförvaltning, dels inom forskning, veterinärdiagnostik, konsult- och privata fjäderfäföretag följt denna utveckling och deltagit i många sanerings- och förebyggande insatser på gårdsnivå. Fjäderfäproducenter har kommit långt och har mycket att vara stolta över, och andra djuruppfödare kanske hittar inspiration i det.

Line Fruergaard:

Line Fruergaard-Roed är nötkreatursveterinär och arbetar i nötkreatur och för VikingDanmark. Hon har deltagit i många praktiska salmonellasaneringar i besättningar över hela landet och flera projekt relaterade till smittskydd i SEGES regi, bland annat kursverksamhet och utveckling av smittskyddsplattformen BIOSECURE. På Viking samordnar hon aktiviteter kring smittskydd, nu senast kampanjen "Ta smittan vid hornen", som är ett samarbete mellan Veterinärförbundet, SEGES, DLBR-centralerna, BI, och Viking. På fritiden är hon bondhustru på en gård med 400 ekologiska kor.

Niels Hald:

För närvarande är risksäkring inom produktivt jordbruk den nya sorten.
Alla är oroade över ränteutvecklingen – kriget i Ukraina som blockerar försörjningstryggheten för produktionsråvaror – Kinas snabbt växande grisproduktion, och jag tror att vi kan fortsätta på flera parametrar som med stor relevans och vaksamhet ingår i ett riskanalys av en störande produktionsanvändning. Idag förväntas det inte minst från de ekonomiska samarbetspartnerna för lantbruket att det arbetas på den enskilda gården på strategisk nivå med riskanalys och en riskhanteringsplan på ledningsnivå.
Varför stöter vi aldrig på begreppet smittskydd i de strategiska analyserna?
Det är kanske den faktor som har störst inflytande på den enskilda gården när den drabbas av återsmitta med, Salmonella, Mycoplasma mm. Därför måste vi tänka på smittskydd i ett proaktivt sammanhang, i våra strategiska riskanalyser.

Frants Heltoft:

Smågrisproducent med försäljning av 30 kg grisar för export samt 1000 årssuggor och 500 ha med produktion av sötpotatis. Jag har gått igenom en totalrenovering som visat sig vara svår att underhålla. Analysen som gjordes innan var 100% korrekt. Idag har jag nu gjort en ny plan gällande smittskydd.

Jens Peter Skovsgaard:

Jens Peter Skovsgaard äger gården Revslundgård, och har ekologiska 650 ettåriga kor på två fastigheter på södra Jylland. Han har arbetat intensivt med både inre och yttre smittskydd på gården på grund av en salmonellasmitta och läget i ett mycket nötkreaturstätt område.

Susanne Nordby:

Lantbrukstekniker och utbildad bonde med grönt certifikat. Susanne har arbetat med hygien och smittskydd inom lantbruket och i samarbete med veterinärer under de senaste 20 åren med fjäderfä, nötkreatur, grisar, hästar, hundar och katter samt med livsmedelsproducenter inklusive växthusproduktion. Under samma period arbetade Susanne som importör och distributör av VirkonS i Norden.

"Min drivkraft för denna dag är att skapa en professionell gemenskap över yrkesgränserna kring smittskydd och tillsammans skapa morgondagens kultur".Pharmaxim AB
Stenbrovägen 32
253 68 Helsingborg
Sverige

Telefon: +46 42 38 54 50
E-mail: info@pharmaxim.com