Dricksvatten

Virkon™ S är ett snabbverkande och effektivt rengörings- och desinfektionsmedel för sjukdomsförebyggande hygien och infektionsskydd.

Kan användas till bland annat:
 • Ytdesinfektion
 • Desinfektion av utrustning
 • Desinfektion av transport & fordon
 • Desinficerande stövelbad
 • Luftdesinfektion i stallar & foderlager
 • Desinfektion av vattenledningar och dricksvatten

Virkon™ S

Väldokumenterat desinfektionsmedel som är effektivt mot virus, mykoplasma, bakterier och svamp.

Info

Dricksvatten

All desinfektion ska föregås av noggrann rengöring!
A. Rengör – mycket viktigt att få bort t ex fetter. Använd en stalltvätt som effektivt rengör fett. Fettet decimerar effekten av Virkon S. B. Lufta ut/torka. C. Desinficera. D. Skölj känsliga material som t ex gummi, plast och inredning i galvade material.

Så här blandar Virkon S

Klicka här.

Desinfektion av vattenledningssystem

 1. Stäng huvudkranen och töm hela vattensystemet.
 2. Rengör vattentanken och hydroforen och ta bort bottenavfall och beläggningar.
 3. Fyll hela tanken med vatten och tillsätt därefter Virkon S-pulver till en 0,5 %-it lösning. Låt lösningen stå i 30 minuter.
 4. Skölj genom systemet med rent vatten och fyll därefter upp hela systemet med rent vatten.
 5. Kontrollera att munstycken, kranar etc inte har slammats igen av smuts eller kalk.
 6. Vid behov upprepas behandlingen tills rörledningarna är helt rena.

Djuren kan vara kvar i stallet medan desinfektion av vattenledningssystemet genomförs.

Kontinuerlig vattendesinfektion

Om vattenkvaliteten är dålig kan doseringen ske kontinuerligt under en period tills smittkällan har åtgärdats. En 0,1 %-ig Virkon S-lösning används (1 kg Virkon S pulver till 1000 liter vatten) och doseras via medicinblandare. Djuren tar inte skada av att dricka Virkon S-lösningen och tester har visat att köttet inte innehåller resthalter.

Desinfektion av vatten bör ses som en tillfällig lösning och får pågå till dess att orsaken till den dåliga vattenkvaliteten har lokaliserats och åtgärdats.

Dokumentation

Viruslista

Stövelbad

Hitta en återförsäljare