Om Virkon™ H

Virkon™H tilbyder et bredt udvalg af løsninger til hygiejne og smittebeskyttelse i én pakke.

Ét desinfektionsmiddel – mange muligheder:
  • Overfladedesinfektion inde og ude
  • Desinfektion af udstyr og lagerrum/kasser
  • Desinfektion af køretøjer
  • Desinficerende støvlebad
  • Desinfektion af vandledninger

Virkon™ H

Det optimale desinfektionsmiddel til smittebeskyttelse af drivhuse, tilhørende bygninger og udstyr.

Anvendelse

Overflader og udstyr i bygninger, f.eks drivhuse og opbevaringsfaciliteter for fødevarer, kan rumme smitsomme organismer, der kan påvirke sundheden for personale der arbejder der. Smitsomme mikroorganismer kan også spredes til andre områder, hvor de kan forurene opbevarede materialer, herunder fødevarer såsom frugt, grøntsager og dyrefoder.

Smittebeskyttelse af drivhuse, tilhørende bygninger og udstyr – er en investering

Smittebeskyttelse indebærer – God Hygiejnepraksis, med rengøring og desinfektion samt efterfølgende vedvarende rengøring og desinfektion af alle bygningsoverflader, bevægeligt udstyr, fodtøj, køretøjer, hjul og værktøj. Implementeringen af Best Practice af smittebeskyttelse vil hjælpe med at reducere de risici, som smitsomme mikroorganismer medfører ved at blive spredt til flere nye områder og miljøer.

Smittebeskyttelse hjælper med at forhindre spredning af sygdomsfremkaldende mikroorganismer mellem personale og deres berøring med fødevarer, og giver dermed mere biosikkert arbejdsmiljø.

Virkon™ H – det optimale desinfektionsmiddel til Smittebeskyttelse og højt niveau af hygiejne.

  • Bredspektret effekt
  • Alsidig i anvendelse, kan anvendes til mange desinficerende opgaver
  • Skånsom overfor miljø
  • Tildelt det Europæiske ECOCert label

Dokumentation

Virusliste

Støvlebad

Find forhandler