Bevisade resultat

Virkon™ H erbjuder ett brett utbud av lösningar för hygien och infektionsskydd i ett paket.

Kan användas till bland annat:
  • Ytdesinfektion inomhus och utomhus
  • Desinfektion av utrustning och förråd / lådor
  • Desinfektion av fordon
  • Desinficerande stövelbad
  • Desinfektion av vattenledningar

Virkon™ H

Det optimala desinfektionsmedlet; ger skydd mot smitta i växthus, tillhörande byggnader och på utrustning.

Bredspektrum-effekt

Virkon™ H är ett bredspektrikt desinfektionsmedel med kraftfull formulering och bred dokumentation över effekt och säkerhet. Det kombinerar en enkel applicering med bredspektrid effekt på ytor, utrustning och fordon. Det klarar av de olika utmaningar som varierande temperatur och oragniskt material medför i verkliga förhållanden. Dessa egenskaper gör Virkon™ H till det perfekta valet för tömda växthus, packnings- och lagerlokaler där hygien är viktigt.

Dokumenterad bredspektrum-effekt

Testad och dokumenterat effektiv mot:

  • Mer än 100 virus-stammar i 22 virusfamiljer
  • Mer än 400 bakterie-stammar (bland annat antibiotikaresistensta stammar)
  • Mer än 60 stammar av svamp och jäst

Flertalet olika förhållanden av temperatur, verkningstid och närvaro av organiskt material.

Miljöprofil

Den oxiderende kemin i Virkon ™ H innehåller enkla oorganiska salter, organiska syror och surfaktant. De aktiva ingredienserna bryts ner på en mängd olika sätt, och bryts i vatten och jord ner till i miljön naturligt förekommande ämnen, kaliumsalt och syre. De huvudsakliga organsika komopenterna är klassificerade som lätt biologiskt nedbrytbara, enligt testmetoder från OECD och EU.

Virkon™H kan nu användas i ekologiskt lantbrukt, med hänvisning till Regulation(EC) No 834/2007, för desinfektion av bygnader och stallar ECOCert.
(www.intrants.bio)

Dokumentation

Viruslista

Stövelbad

Hitta en återförsäljare